Trao đổi

Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Thế         

          Thực hiện Kế hoạch số 711/KH-HĐND ngày 15/10/2019 của HĐND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề: “ Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND tỉnh”. Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên thế xin tham luận với nội dung: Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND”.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Chung - Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Thế

phát biểu tham luận tại hội nghị

 

          Trong thời gian có thể nói HĐND tỉnh rất coi trọng hoạt động giám sát. Hàng năm Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các tổ ĐB HĐND tỉnh đã xây dựng chương trình giám sát và tiến hành các hoạt động giám sát theo kế hoạch. Hơn 3 năm qua, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Thế đã tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát theo chức năng nhiệm vụ. Giám sát thường xuyên hoạt động của các cơ quan nhà nước thông qua khảo sát thực tế, nắm bắt thông từ dư luận, ý kiến cử tri. Nội dung giám sát rất rộng, đòi hỏi phải giám sát nhiều đối tượng trong khi mỗi đối tượng giám sát lại thực hiện một chức năng, nhiệm vụ riêng. Để hoạt động giám sát, khảo sát có hiệu quả Tổ đã lựa chọn chủ đề, vấn đề được cử tri quan tâm. Ngoài ra Tổ đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện, MTTQ huyện cùng tham gia thực hiện chức năng giám sát trên địa bàn huyện với các chuyên đề được xây dựng từ đầu năm bảo đảm không chồng chéo. Sau khi giám sát Tổ đã phối hợp tổ chức kiểm tra, đôn đốc khắc phục sau giám sát.

          Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chức năng giám sát, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Thế còn gặp một số hạn chế sau:

          - Đa số các đại biểu của Tổ là người giữ trọng trách chủ chốt tại các cơ quan cấp Tỉnh nên việc tham gia vào đoàn giám sát chưa được đầy đủ theo lịch.

          - Thư ký của Tổ là người hoạt động ở cấp xã nên khả năng nắm bắt và tổng hợp thông tin còn hạn chế, nhiều thông tin tổng hợp còn chung chung.

 

          Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Tổ ĐB HĐND tỉnh:

          Với hoạt động phối hợp giám sát của Tổ đại biểu cùng Thường trực và các Ban HĐND cấp huyện đã giúp các cuộc giám sát trên địa bàn không chồng chéo về nội dung, đối tượng giám sát. Hơn nữa việc phối hợp có sự tham gia của nhiều thành phần nên chất lượng giám sát của Tổ cũng được tăng thêm. Trong thời gian tới Tổ sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động phối hợp giám sát để đảm bảo thực chất, hiệu quả từ đó thể hiện được quyền lực của HĐND thông qua hoạt động giám sát. Sau khi giám sát tiếp tục tổ chức kiểm tra, đôn đốc khắc phục, nếu chủ thể bị giám sát cố tình chây ì kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân, thiệt hại tài sản của Nhà nước và của dân thì đề xuất xử lý thỏa đáng.

          Các Tổ đại biểu HNDN tỉnh thực hiện thêm giải pháp trên, tin rằng hoạt động giám sát, khảo sát của các Tổ HĐND sẽ đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          Trên đây là tham luận trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND tỉnh” ./.

          Xin trân trọng cảm ơn !

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang