Trao đổi

Kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến cử tri và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Giang         

        Kính thưa các vị đại biểu!

        Thưa toàn thể hội nghị!

        Về dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 6. Được sự cho phép của ban tổ chức hội nghị, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Giang, tôi xin phát biểu tham luận với nội dung “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến cử tri và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị cử tri”.

 

Đồng chí Bùi Văn Khước - Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Giang

phát biểu tham luận tại hội nghị

 

        Qua mỗi lần tiếp xúc cử tri đều có rất nhiều lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực đời sống xã hội … với vai trò là một đại biểu dân cử, bản thân tôi cũng như các đại biểu có mặt tại đây thấy rằng làm thế nào để thực hiện tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, đây là vấn đề quan trọng cần quan tâm, để nâng cao chất lượng tổng hợp, ngay từ khâu tổng hợp của từng đại biểu đến tổng hợp của Tổ trưởng Tổ đại biểu đã phải bảo đảm chính xác, trọng tâm những vấn đề cư tri quan tâm kiến nghị và phải đúng thẩm quyền của từng cấp, với kinh nghiệm tổng hợp ý kiến cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Bắc Giang cho thấy, trước hết, cần phân loại các ý kiến, kiến nghị theo những loại sau:

         Thứ nhất, là các ý kiến có tính chất phát hiện. Đó là những ý kiến của cử tri về những bất cập trong các chính sách của Nhà nước cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và mang tính khả thi. Ví dụ, chính sách thủy lợi phí, chính sách phát triển giáo dục, văn hóa, dạy nghề, các chính sách hỗ trợ...

        Thứ hai, là các ý kiến phản ánh việc tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức trong bộ máy Nhà nước. Việc giải quyết, trả lời những ý kiến này không chỉ là trách nhiệm của UBND các cấp mà còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Những ý kiến này cần được tổng hợp ở phần đầu của báo cáo để các cơ quan Nhà nước kịp thời tiếp thu, nghiên cứu và điều chỉnh hoặc kiểm tra hoạt động của cấp dưới,, cán bộ công chức thừa hành.

        Thứ ba, là những kiến nghị cụ thể của cử tri với cơ quan Nhà nước. Những ý kiến này rất đa dạng, Đây cũng là loại ý kiến khó tổng hợp nhất. Những ý kiến này nên phân loại theo thẩm quyền giải quyết của từng cấp chính quyền, thuộc thẩm quyền của cấp nào thì chuyển đến cấp đó giải quyết cụ thể. Chỉ tổng hợp vào báo cáo  những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình. 

        Việc tổng hợp nên xây dựng theo từng lĩnh vực như: nông nghiệp, XDCB, giao thông vận tải, bảo vệ môi trường, văn hóa, y tế, an ninh trật tự… Trong mỗi chuyên mục có thể có nhiều ý kiến của cử tri được tập hợp từ nhiều cuộc tiếp xúc khác nhau, nhiều đơn vị khác nhau. Do đó, nếu có chung một nội dung thì chỉ cần soạn lại dưới dạng một kiến nghị. Bên cạnh đó, trong quá trình tổng hợp cũng cần lưu ý những nội dung nào lặp đi lặp lại nhiều lần, qua nhiều đợt tiếp xúc thì quan tâm, nhấn mạnh trong báo cáo.

        Để báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri đầy đủ, có chất lượng, bên cạnh những kỹ năng tổng hợp, phân tích cần có sự phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ cùng cấp trong quá trình soạn thảo. Vì, tại kỳ họp HĐND, UBMTTQ có nhiệm vụ thông báo kết quả hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND, UBND. Những kiến nghị này cũng được tập hợp qua các cuộc TXCT của đại biểu HĐND, nhưng hệ thống hóa thành chính kiến của MTTQ để kiến nghị với chính quyền các cấp. Do đó, nếu phối hợp tốt thì báo cáo của HĐND và MTTQ không trùng lặp; các vấn đề quan trọng sẽ được nhấn mạnh, tác động tích cực đến các cơ quan hữu quan.

        Tăng cường theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tổ trưởng Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tích cực theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Trường hợp kiến nghị cử tri chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng đại biểu HĐND có trách nhiệm đôn đốc hoặc báo cáo với Tổ trưởng để tổng hợp gửi Thường trực HĐND. Thường trực HĐND thành lập đoàn  hoặc giao cho các Ban của HĐND tổ chức khảo sát, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đảm bảo mọi ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đều được giải quyết và trả lời công khai, đúng thời gian quy định.

 

        Kính thưa các vị đại biểu!

        Thưa toàn thể hội nghị!

        Trên đây là ý kiến tham luận của tôi trong việc tổng hợp ý kiến cử tri và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

        Trước khi dừng lời, xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

        Xin trân trọng cảm ơn!

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang