Nghiên cứu

Cần quan tâm các thôn, tổ dân phố mới sáp nhập.         

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 và Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố (TDP) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh đã sáp nhập 639 thôn, TDP để thành 292 thôn,TDP mới. Tính đến nay, tại 209 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có 2.132 thôn,TDP (giảm 347 thôn,TDP so với thời điểm tháng  6/2019).

 

Việc thực hiện sáp nhập, đổi tên các thôn, TDP trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo tinh gọn bộ máy, giảm chi phí ngân sách nhà nước, đảm bảo thuận lợi trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả bước đầu đạt được, việc thực hiện sáp nhập, đổi tên các thôn,TDP trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập đáng quan tâm.

Còn nhiều bất cập

Khác với việc chia tách thôn, TDP cũ để thành lập các  thôn, TDP mới, việc sáp nhập, đổi tên các thôn, TDP gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp trong quá trình triển khai. Ngoài khó khăn phải sắp xếp lại số cán bộ cơ sở dôi dư (từ 6 chức danh mỗi thôn, chỉ còn 3 chức danh kiêm nhiệm), có lẽ rào cản lớn nhất chính là tư tưởng người dân chưa thông khi việc sáp nhập ít nhiều đã xáo trộn nếp sinh hoạt vốn đã bình yên bao năm sau lũy tre làng. Cùng đó, nhiều giấy tờ, giao dịch khác cũng phải thay đổi địa chỉ.

Theo Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tại thời điểm cuối năm 2019 về kết quả giám sát việc thực hiện Đề án sáp nhập thôn, TDP trên địa bàn tỉnh cho biết: Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đồng thuận, thống nhất cao với việp sáp nhập. Tại một số địa phương có nhiều thôn, TDP  khi lấy ý kiến nhân dân không đạt 50% trở lên (Tân Yên 27 thôn, Yên Thế 21 thôn…). Một số thôn, TDP phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân lần 2 (Lục Nam 9 thôn, Yên Dũng 3 thôn). Mặt khác, việc xây dựng đề án sáp nhập thôn, TDP của một số xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức. Nội dung đề án còn chung chung, chưa sát với tình hình thực tế ở địa phương.

Việc bố trí nơi sinh hoạt cộng đồng, cơ sở tín ngưỡng đình chùa và sử dụng các cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, nghĩa trang nhân dân, bãi thu gom rác thải chưa rõ ràng, dẫn đến sự kém phấn khởi và những va vấp, khúc mắc nhỏ trong sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt nhà văn hóa của nhiều thôn mới sáp nhập vốn đã cũ, chật, thiếu trang thiết bị hoạt động nay sáp nhập càng trở nên khó khăn hơn, nhất là tại các thôn thuộc xã huyện miền núi…

 

Được biết, ngay sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập, đổi tên các thôn, TDP có hiệu lực, các địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện kiện toàn tổ chức cán bộ thôn, duy trì hoạt động tại các thôn, TDP theo mô hình mới. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế còn gặp khó khăn, nhất là đầu năm 2020 vừa qua, ảnh hưởng của đại dịch covid -19, nhiều kiến nghị của người dân trước khi tiến hành sáp nhập chưa được quan tâm giải quyết, nhất là các kiến nghị về đầu tư cơ sở hạ tầng. Chính vì vậy, nhân dân chưa yên tâm, phấn khởi. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động tại các thôn, TDP chưa được nâng cao như mục tiêu Đề án đặt ra. Tình hình này thấy rất rõ tại huyện Lục Ngạn - một địa phương có tới 107 thôn, TDP sáp nhập trong năm 2019 để hình thành 53 thôn, TDP. Hơn nữa, Lục Ngạn là huyện có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, phong tục tập quán, tín ngưỡng khác nhau, trình độ dân trí cũng còn thấp dẫn đến gặp nhiều khó khăn, phức tạp cả trước và sau khi thực hiện sáp nhập. Tại các điểm TXCT của đại biểu HĐND tỉnh,  đại biểu HĐND huyện đầu tháng 6/2020 vừa qua, một vấn đề khá “nóng” đó là cử tri kiến nghị được sớm đầu tư xây dựng nhà văn hóa tại các thôn mới sáp nhập.

Một vấn đề khác cũng phức tạp, vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi lấy ý kiến nhân dân, đó là việc đặt tên thôn, TDP sau khi sáp nhập. Đối với những thôn trước đây chia tách, nay sáp nhập lại lấy lại tên thôn cũ thì đơn giản hơn, song đối với 2 -3 thôn độc lập, nay sáp nhập lại thành một thôn thì vấn đề rất phức tạp, thiếu đi đến thống nhất. Tại một số nơi, cán bộ cơ sở chưa làm tốt công tác vận động tuyên truyền, lại thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, thiếu chặt chẽ trong quá trình họp triển khai lấy ý kiến nhân dân; nhiều hộ dân thiếu ý thức trong việc đi họp thôn. Dẫn đến tình huống khi Nghị quyết HĐND tỉnh có hiệu lực triển khai mới “tá hỏa” không đồng ý với tên gọi mới và đề nghị trình HĐND tỉnh tiếp tục đổi tên (Lục Ngạn).

Quan tâm thiết chế văn hóa

 

Cần quan tâm  xây dựng, bổ sung thiết chế văn hóa, nhất là đối với các thôn thuộc xã vùng cao mới sáp nhập.

Để hạn chế những bất cập, nhất là sau khi nghị quyết HĐND tỉnh về sáp nhập, đổi tên các thôn, TDP đã có hiệu lực, thiết nghĩ các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần tập trung làm tốt, làm kỹ từ khâu chuẩn bị.

 Cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó ngàn lần dân liệu cũng xong”. Để làm được điều này trước hết cán bộ xã, thôn cần nâng cao kỹ năng phương pháp vận động quần chúng, biết dựa vào người có uy tín trong cộng đồng. Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết thấu đáo các tình huống khúc mắc phát sinh, nhất là xung quanh việc đặt tên thôn, TDP mới.

UBND các cấp cần quan tâm, ưu tiên kinh phí, kêu gọi xã hội hóa nâng cấp xây dựng nhà văn hóa, bổ sung trang thiết bị thiết chế văn hóa đối với các nhà văn hóa ở những thôn, TDP vừa mới sáp nhập, nhất là các thôn thuộc các xã miền núi, vùng cao, tạo điều kiện cho nhân dân có nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa tinh thần như kiến nghị của cử tri. Quan tâm phát động các phong trào thi đua, các cuộc thi, giao lưu văn nghệ thể thao, xây dựng tình đoàn kết xóm phố. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, không thể mâu thuẫn phát sinh tại những thôn, TDP vừa mới sáp nhập./.

                                             Lê Huyền

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang