Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh-Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Văn phòng năm 2020
Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh

Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Văn phòng năm 2020         

đăng: 10:51, 21/12/2020; truy cập 206 lượt;

Ngày 18/12/2020, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Văn phòng năm 2020, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Chánh Văn phòng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện các tổ chức đoàn thể, trưởng các phòng trực thuộc Văn phòng.

 

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Chánh Văn phòng chủ trì Hội nghị

 

- Về kiểm điểm tập thể:

Tại Hội nghị kiểm điểm, cơ bản các ý kiến tham gia nhất trí cao dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Văn phòng. Báo cáo đi sâu phân tích từng nội dung, lĩnh vực và bám sát đề cương của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; làm rõ những kết quả đạt được năm 2020 và chỉ ra những mặt hạn chế, biện pháp khắc phục trong năm 2021.

Thông qua kết quả kiểm điểm nhận thấy: Năm 2020 là năm có nhiều biến động về công tác tổ chức cán bộ; ảnh hưởng của việc phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Tuy  nhiên, tập thể lãnh đạo Văn phòng luôn đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; đã kịp thời đổi mới công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra; đảm bảo chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trong năm 2020.

 

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng phát biểu ý kiến

 

- Về kiểm điểm cá nhân:

Hội nghị cũng nghe từng đồng chí lãnh đạo Văn phòng trình bày kiểm điểm cá nhân năm 2020, trong đó tập trung phân tích, chỉ ra những việc chưa làm được hoặc những việc đã thực hiện song còn hạn chế gắn với trách nhiệm của từng cá nhân trên các lĩnh vực được phân công. Các ý kiến tham gia đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm đối với cá nhân mỗi đồng chí lãnh đạo Văn phòng. Cá nhân các đồng chí lãnh đạo Văn phòng đã nghiêm túc tiếp thu, đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới; quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan Văn phòng trong sạch vững mạnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chánh Văn phòng nhấn mạnh: Việc kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Văn phòng được tiến hành với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn; chỉ rõ những hạn chế trong năm qua, đồng thời đề nghị các đồng chí được kiểm điểm xây dựng kế hoạch, giải pháp để khắc phục hạn chế đã được chỉ ra của năm 2020./.

 

Nguyễn Duy Dương

 

Tin khác


    Lên đầu trang