Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh

Khối thi đua các cơ quan tham mưu - tổng hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, ký kết giao ước thi đua năm 2020         

          Ngày 26/12/2019, tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp  (11 đơn vị: các Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Cục Thống kê, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Sở Nội vụ) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019, ký giao ước thi đua năm 2020.

          Năm 2019, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp đạt nhiều kết quả tích cực. Nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu thi đua, phát động và thực hiện các phong trào thi đua đạt được những kết quả thiết thực. Các đơn vị thành viên trong Khối đã chủ động triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp giúp Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Tuy nhiên, trao đổi tại hội nghị, các đại biểu đánh giá công tác tổ chức, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo, cơ bản thực hiện theo hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của cấp trên. Việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số cơ quan được quan tâm nhưng chưa thường xuyên. Đồng thời công tác hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua có lúc chưa kịp thời…

 

Quang cảnh lễ ký giao ước thi đua năn 2020

 

          Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh trong năm 2020, Khối thi đua nói chung, các cơ quan, đơn vị trong Khối nói riêng cần xây dựng kế hoạch thi đua phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, gắn với kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương, ngành như: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 125 năm ngày thành lập tỉnh...

          Tại hội nghị, các thành viên trong Khối đã ký giao ước thi đua năm 2020. Hội nghị cũng tiến hành bầu Trưởng khối và phó Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp năm 2020.Theo đó, năm 2020, Cục Thuế tỉnh đảm nhiệm vai trò trưởng khối, Văn phòng Đoàn ĐBQH đảm nhiệm vai trò phó khối …/

Nguyễn Duy Dương

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang