Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh-Khối thi đua Các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 2021
Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh

Khối thi đua Các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 2021         

đăng: 09:10, 22/12/2020; truy cập 142 lượt;

Ngày 21/12/2020, tại trụ sở Cục Thuế tỉnh (Trưởng khối thi đua), Khối thi đua Các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp  (11 đơn vị: các Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Cục Thống kê, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Sở Nội vụ) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020, ký giao ước thi đua năm 2021.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất nhận định: Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ảnh hưởng nặng nề do tác động bởi dịch bệnh Covid - 19. Tuy nhiên, các đơn vị thành viên trong Khối đã tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp giúp Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 không để lây lan ra cộng đồng...Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Tuy nhiên, trao đổi tại hội nghị, các đại biểu đánh giá công tác tổ chức, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua chưa có nhiều đổi mới. Việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số cơ quan được quan tâm nhưng chưa thường xuyên. 

 

Đại diễn lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh phát biểu ý kiến 

 

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị trong Khối cần đánh giá kết quả nổi bật theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng gắn với các sự kiện chính trị năm 2021.

 

 

Các đơn vị trong khối giao ước thi đua năm 2021

 

Các thành viên trong Khối đã suy tôn Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh. Cục Thuế tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Hội nghị cũng tiến hành bầu trưởng khối và phó khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021.Theo đó, năm 2021, Sở Nội vụ đảm nhiệm vai trò Trưởng khối, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đảm nhiệm vai trò Phó khối …/

Nguyễn Duy Dương

 

Tin khác


    Lên đầu trang