Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh

Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2019         

đăng: 10:12, 28/03/2019; truy cập 498 lượt;

 

Ngày 26/3/2019, Khối thi đua Các cơ quan tham mưu - tổng hợp (11 đơn vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Sở Nội vụ) tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2019.

 

Dự Hội nghị có đồng chí Nghiêm Đức Dũng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ, các đồng chí là lãnh đạo, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua.

 

Khối thi đua Các cơ quan tham mưu – tổng hợp tổ chức Hội nghị ký giáo ước thi đua năm 2019.

 

Tại Hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng khối thi đua đã phát động phong trào thi đua trong Khối. Năm 2019, Khối thi đua Các cơ quan tham mưu - tổng hợp thống nhất lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm, xác định nội dung đột phá, tổ chức thi đua để tìm giải pháp thực hiện như: Chủ động bám sát, kịp thời đề xuất tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, các chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch, quy hoạch; tham mưu cân đối nguồn lực, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện; làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ các cuộc họp của: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các kỳ họp của HĐND tỉnh và các phiên họp thường kỳ của HĐND, UBND tỉnh; kiểm soát thu, chi NSNN đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng chế độ thực hiện tốt Luật NSNN đảm bảo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch…Bên cạnh đó, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu là đại diện các đơn vị thành viên trong Khối đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện nội dung Bản giao ước thi đua, cũng như xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng dự thảo bảng chấm điểm đánh giá các tiêu chí thi đua của Khối. Các ý kiến của đại biểu đều được chủ trì Hội nghị tiếp thu, trao đổi và thống nhất tại Hội nghị.

 

 

Cùng với các đơn vị thành viên trong Khối thi đua, ngay từ đầu năm 2019, Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của đơn vị mình trên cơ sở bám sát vào chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện công tác đăng ký thi đua năm 2019.

 

Nguyễn Duy Dương

Tin khác


    Lên đầu trang