Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh triển khai giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2019         

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2019, chiều ngày 11/3/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức họp Đoàn, thống nhất nội dung trọng tâm cần làm rõ và chương trình, phương pháp giám sát. Đồng chí Từ Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. 

 

 

Đồng chí Từ Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,

Trưởng đoàn giám sát chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung trọng tâm trong quá trình giám sát cần làm rõ như: Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; kết quả công tác phòng, chống tai nạn lao động trên địa bàn; tình hình triển khai, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn lao động tại các doanh nghiệp; kết quả công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; công tác phổ biến, theo dõi, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, cờ bạc trên địa bàn; … góp ý về Chương trình làm việc của đoàn giám sát nhiều đại biểu cho rằng nên rút ngắn thời gian giám sát tại các đơn vị trước tình hình dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra có diễn biến ngày càng phức tạp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Từ Minh Hải tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn giám sát, nhất trí rút ngắn chương trình làm việc tại các đơn vị chịu sự giám sát. Đồng chí đề nghị các thành viên Đoàn giám sát trong quá trình giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, xem xét sâu từng nội dung; tham gia đầy đủ các buổi giám sát. Tổ giúp việc Đoàn giám sát trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn giám sát tổng hợp và yêu cầu các đơn vị chịu sự giám sát giải trình các nội dung cần quan tâm bằng văn bản gửi về đoàn giám sát trước khi giám sát trực tiếp để cuộc giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

Hằng Nga

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang