Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh triển khai giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở         

đăng: 15:50, 03/10/2019; truy cập 566 lượt;

          Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh vừa triển khai kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2019.

 

Phối cảnh tổng thể khu đô thị Bách Việt Lake Garden Bắc Giang

 

          Theo kế hoạch, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn đầu tư công và các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới theo Quyết định số 139/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 và Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015, trong đó tập trung đánh giá: Công tác quản lý nhà nước về xây dựng đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư mới; Công tác chỉ đạo, rà soát đánh giá và xác định các khu vực phát triển đô thị, định hướng cho phát triển đô thị, lập kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị; công bố khu vực phát triển đô thị, cung cấp thông tin và tạo điều kiện để nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án phát triển đô thị; công tác lập, điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng; công tác tổ chức lựa chọn chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng; công tác phê duyệt quyết định cho phép đầu tư; công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư công; Công tác chấp hành pháp luật trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với các dự án và hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án khu đô thị, khu dân cư mới tại địa phương,...

          Dự kiến Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại UBND tỉnh Bắc Giang, sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố và một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn. Thời gian tiến hành giám sát dự kiến bắt đầu từ ngày 21/10/2019./.

 

                                                                                Vũ Tấn Cường

Tin khác


    Lên đầu trang