Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2019         

đăng: 16:20, 30/06/2019; truy cập 270 lượt;

          Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, ngày 27/6/2019, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2019. Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Dương Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Lâm-Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trịnh Thanh Giang – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Diêm Hồng Linh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí Phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Nội vụ; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; công ty Điện lực Bắc Giang và đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Tân Yên; Việt Yên; Lục Nam.

 

Đồng chí Bùi Văn Hạnh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

 

          Trao đổi những vấn đề đặt ra trong Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong và những kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, các đại biểu đều cho rằng: Thời gian qua, công tác giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện bài bản hơn: Việc phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri cụ thể, rõ ràng, đi vào nề nếp hơn; việc chỉ đạo, theo dõi, phân công kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc; trách nhiệm giải quyết của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện được nâng lên theo hướng rõ người, rõ trách nhiệm; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn nơi cử tri có kiến nghị; việc phối hợp giải quyết giữa các ngành, các địa phương có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực… cơ bản cử tri đồng tình với kết quả trả lời, giải quyết của UBND tỉnh.

 

          Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết xong các ý kiến, kiến nghị của cử tri đạt thấp; Số lượng các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa giải quyết xong từ các kỳ họp trước còn cao; một số nội dung trả lời chung chung, chưa xác định rõ lộ trình, thời gian cụ thể giải quyết xong; việc quan tâm và trách nhiệm giải quyết các kiến nghị của cử tri ở một số ngành chức năng và một số địa phương chưa cao; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri còn hạn chế dẫn đến nhiều nội dung giải quyết còn chậm, chưa rõ ràng....

 

Đồng chí Bùi Thế Sơn - Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát biểu tại phiên họp

 

          Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Văn Hạnh - UV BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh tập trung chỉ đạo để phát huy hơn nữa kết quả đạt được trong công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng rõ người, rõ việc góp phần tạo sự ổn định xã hội, tránh gây bức xúc trong nhân dân.  Nâng cao hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, không để tồn lại nội dung từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong như hiện nay. Chú trọng đến chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị với cử tri ngay sau khi giải quyết xong. Tiếp tục chỉ đạo để thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành nhằm nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri… Đồng thời đề nghị các đại biểu HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hơn nữa công tác giám sát và phối hợp với các đoàn thể để thực hiện tốt hơn nữa việc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

          Cũng tại phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh xem xét và cho ý kiến vào Dự kiến chương trình làm việc kỳ họp thứ 7; nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7; dự thảo các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 7 và Báo cáo kết quả công tác tháng 6, chương trình công tác tháng 7/2019.

Hằng Nga

Tin khác


    Lên đầu trang