Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019         

đăng: 11:23, 03/05/2019; truy cập 859 lượt;

        Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, ngày 26/4/2019, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Ánh Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí Phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài Nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Cục thuế tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn, Tân Yên.

 

Đồng chí Bùi Văn Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

 

        Qua kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị nêu tại Báo cáo số 104/BC-ĐGS ngày 03/10/2017 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong cấp phép và khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn tỉnh do Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện, thấy: Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có trách nhiệm cao trong chỉ đạo, tích cực triển khai, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện kiến nghị nêu trong Báo cáo kết quả giám sát. Nhiều nội dung kiến nghị đã được tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên một số kiến nghị đã được triển khai thực hiện, nhưng kết quả còn hạn chế như: Chưa có biện pháp kiên quyết bắt buộc các doanh nghiệp khai thác đất, đá, cát, sỏi thực hiện việc lắp đặt trạm cân theo quy định; việc cải tạo, phục hồi môi trường chưa được quan tâm đúng mức; việc xử lý bãi chứa cát, sỏi trái phép ven sông còn chưa triệt để; công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý sai phạm chưa đáp ứng yêu cầu; còn xảy ra vi phạm về tải trọng đối với các phương tiện chuyên chở khoáng sản...

 

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

phát biểu ý kiến tại Phiên họp

 

        Giải trình về việc thực hiện kiến nghị nêu tại Báo cáo số 104/BC-ĐGS ngày 03/10/2017 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Lưu Xuân Vượng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thành lập Hội đồng đấu giá và các văn bản có liên quan, tuy nhiên qua trao đổi, thảo luận, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy hiện nay chưa có sự thống nhất về các quy định của Luật Khoáng sản và Luật Đấu giá tài sản dẫn đến chưa thể triển khai tổ chức thực hiện. Liên quan đến việc lắp đặt trạm cân, camera theo Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, do phần lớn mỏ khai thác khoáng sản của tỉnh là các mỏ có quy mô nhỏ lẻ, phân tán, chi phí lắp đặt trạm cân, camera là quá lớn dẫn đến việc lắp trạm cân, camera ở tất cả các mỏ là không hợp lý…

 

Đồng chí Lưu Xuân Vượng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

phát biểu giải trình tại phiên họp

 

        Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Hoạt động cấp phép và khai thác đất, đá, cát, sỏi là vấn đề nhạy cảm, cần được quan tâm do nhu cầu về xây dựng trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận ngày càng tăng cao. Tuy nhiên công tác quản lý nhà nước về cấp phép và khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể dẫn đến việc quản lý nhà nước về tổ chức khai thác, vận chuyển đất, đá, cát, sỏi còn lỏng lẻo…

        Để việc thực hiện các quy định về cấp phép và khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn tỉnh thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung những quy định, quy chế liên quan đến khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục những sai phạm xảy ra trong thời gian qua. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức, triển khai việc đấu giá quyền khai thác cát, qua đó nghiên cứu, từng bước triển khai đấu giá đối với quyền khai thác đất và sét. Tăng cường kiểm tra các khu vực đã được cấp phép nhằm chấn chỉnh những hoạt động khai thác không đúng quy định; có chế tài xử lý những doanh nghiệp không chấp hành đúng quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác đất, đá, cát, sỏi. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc bố trí ngân sách hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác…

 

        Cũng tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến việc UBND tỉnh đề nghị chuyển nguồn dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 sang năm 2019; việc UBND tỉnh đề nghị xây dựng một số Nghị quyết quy phạm pháp luật trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ, bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 – 2025); đề nghị không trình dự thảo Nghị quyết Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020 tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh; xem xét và cho ý kiến về Dự kiến Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020; nghe Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018; nghe Báo cáo kết quả khảo sát việc chấp hành pháp luật trong công tác đo đạc bản đồ gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 – 2018 và xem xét, thông qua Báo cáo kết quả công tác tháng 4; Chương trình công tác tháng 5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh./.

Hằng Nga.

Tin khác


    Lên đầu trang