Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh kiểm điểm công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII         

          Để chuẩn bị khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, ngày 05/7/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Hạnh - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các đồng chí Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Bùi Văn Hạnh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị

 

          Qua báo cáo kết quả công tác chuẩn bị kỳ họp, đến nay đã có 50/50 báo cáo và 16/16 dự thảo nghị quyết đã chuẩn bị xong. Các văn bản kỳ họp được cập nhật hằng ngày lên Cổng thông tin “Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang”, Mục “Tài liệu/Tài liệu kỳ họp HĐND tỉnh/Kỳ họp thứ 7”; hệ thống “Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp” của Văn phòng HĐND tỉnh, Mục “Tài liệu cuộc họp” và được gửi trực tiếp qua hòm thư công vụ của các đại biểu HĐND tỉnh cũng như các đơn vị được mời. Các Tổ đã tổ chức TXCT, tổng hợp ý kiến cử tri và gửi báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri đảm bảo thời gian theo yêu cầu. Các nội dung thảo luận tại tổ đã được các Tổ đại biểu hoàn thiện và gửi về Thường trực HĐND tỉnh. Các câu hỏi chất vấn của đại biểu đã được tổng hợp và biên tập hoàn chỉnh. Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp đã hoàn thành…

 

          Để khai mạc và thực hiện tốt các nội dung diễn ra tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đến các nội dung thảo luận như: Tập trung làm rõ những nét lớn về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra để khẳng định sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, nghị quyết HĐND tỉnh đồng thời tập trung phân tích, làm rõ những thiếu sót, tồn tại cần khắc phục, chú trọng hơn tới việc thực hiện các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019, tạo tiền đề cho năm 2020 và những năm tiếp theo; quan tâm và chú trọng hơn trong việc đóng góp các nội dung báo cáo khác ngoài báo cáo kinh tế - xã hội và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

          Đối với nội dung chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu quan tâm đến các vấn đề được các đại biểu nêu và nhiều cử tri quan tâm như: Thực trạng vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực; việc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới; công tác thi hành án dân sự; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động đấu thầu, đấu giá tài sản; công tác thanh tra; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; lao động, thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội; thông tin và truyền thông; đầu tư phát triển cụm công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại; thu hút đầu tư; công tác quản lý đất đai...

 

          Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Văn Hạnh - UV BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định: Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh. Hoạt động tiếp xúc cử tri đã được triển khai đảm bảo quy định, các ý kiến, kiến nghị cử tri được tổng hợp và chuyển về Văn phòng HĐND tỉnh sớm. Các Tổ đại biểu thể hiện trách nhiệm cao trong hoạt động khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Một số Tổ đại biểu HĐND tỉnh tích cực trong hoạt động tổng hợp các nội dung chất vấn và đề xuất thảo luận tại hội trường. Các điều kiện phục vụ Kỳ họp HĐND tỉnh được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời… Đồng chí đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu trong Tổ quan tâm nghiên cứu các báo cáo và chuẩn bị tích cực các nội dung sẽ diễn ra tại kỳ họp HĐND tỉnh. Các đồng chí Tổ trưởng Tổ đại biểu được phân công làm Tổ trưởng tổ thảo luận tại kỳ họp duy trì thảo luận sâu sát, sôi nổi, quan tâm đến các nội dung gợi ý thảo luận của Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo đạt được yêu cầu đề ra.

Hằng Nga

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang