Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2020         

đăng: 16:30, 27/11/2020; truy cập 96 lượt;

Ngày 27/11/2020, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 để xem xét Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; các kiến nghị trước, sau Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh và xem xét một số nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

 

Quang cảnh Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

 

Đối với Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong và những kiến nghị trước, sau Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, các đại biểu thống nhất nhận định: Thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung cao trong công tác điều hành, chỉ đạo việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri. Do đó, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng tốt hơn, bài bản hơn. Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cơ bản được cử tri đồng tình. Việc phân loại, phân công giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết của UBND tỉnh cơ bản rõ ràng, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Tỷ lệ các ý kiến, kiến nghị được giải quyết xong đạt cao hơn so với các kỳ trước, số kiến nghị đang được xem xét giảm đáng kể. Việc thông tin, công khai các kết quả giải quyết được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc thực hiện giám sát của các đại biểu HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các Ban của HĐND tỉnh được thực hiện sâu hơn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc phân loại các kiến nghị của cử tri vẫn còn tồn tại, một số nội dung chưa sâu, chưa chính xác. Tiến độ giải quyết một số kiến nghị chưa đạt yêu cầu, một số kiến nghị được giải quyết chưa đúng với bản chất của sự việc; Việc phân công, kiểm tra đôn đốc giải quyết một số kiến nghị chưa rõ, chưa quyết liệt nên kết quả giải quyết còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có việc chưa chặt chẽ, chế độ trách nhiệm chưa rõ ràng nên chất lượng giải quyết có việc chưa cao.

Về nội dung này, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đề nghị UBND tỉnh tập trung phát huy hơn nữa trong chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; quan tâm việc xem xét, đánh giá trách nhiệm cụ thể của từng cấp, ngành thực hiện; nghiên cứu tiếp thu kiến nghị của các Ban HĐND tỉnh để có những giải pháp sâu trong thời gian tới. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cần nghiên cứu kỹ hơn các quy định pháp luật, từ đó làm tốt công tác tổng hợp ý kiến cử tri để truyền tải nội dung một cách chính xác; thường xuyên giám sát việc thực hiện ý kiến, kiến nghị cử tri của cơ quan có trách nhiệm.

Về Dự kiến chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh, các đại biểu dự họp đều thống nhất cao với thời gian và các nội dung đã đề ra. Bổ sung nội dung UBND tỉnh đăng ký trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng ngày, các đại biểu xem xét và cho ý kiến vào nội dung UBND tỉnh xin ý kiến giữa 2 kỳ họp; dự thảo Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ năm 2021; dự thảo Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh và Báo cáo kết quả công tác tháng 11; Chương trình tháng 12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh./.

                                                                         

 Nguyễn Vân Anh

Tin khác


    Lên đầu trang