Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh         

đăng: 14:57, 18/12/2019; truy cập 450 lượt;

          Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri là việc làm thường xuyên, định kỳ đã được quy định trong Luật giám sát của Quốc hội và HĐND. Trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức giám sát nội dung này đối với UBND tỉnh. Theo báo cáo, tại phiên giám sát này sẽ xem xét 34 kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong, 106 kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Đất đai, nông nghiệp, nông thôn, giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản, xử lý tồn tại của các dự án, công trình chậm triển khai, xử lý ô nhiễm môi trường, chính sách xã hội...,

          Tại phiên giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang cơ bản nhất trí với việc phân loại, gồm: 48 kiến nghị có điều kiện giải quyết, 04 kiến nghị chưa có điều kiện giải quyết, 31 kiến nghị để giải trình, thông tin với cử tri, 23 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan theo lĩnh vực chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố trong Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh. Đồng thời thống nhất đánh giá cao công tác chỉ đạo và giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, 100% các kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 7 đã được xem xét, giải quyết, trả lời; việc tổng hợp, phân loại kiến nghị cử tri đã đi vào nề nếp, cơ bản rõ ràng, đúng thẩm quyền, chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri tốt hơn, cơ bản được cử tri đồng thuận, nhất trí với kết quả trả lời, giải quyết của UBND tỉnh. Tỷ lệ các kiến nghị được giải quyết xong, trả lời, giải trình, thông tin, đạt tỷ lệ cao hơn so với các kỳ họp trước, cụ thể: có 24/34 kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong đã được giải quyết dứt điểm, đạt 70,6% (kỳ họp trước  có 17/41 kiến nghị, đạt 41,5%); 38/48 kiến nghị có điều kiện giải quyết được giải quyết xong, đạt 79,2%, (kỳ họp trước có 09/22 kiến nghị, đạt 41%); đang được xem xét giải quyết 10 kiến nghị, chiếm tỷ lệ 20,8% (kỳ họp trước có 13/22 kiến nghị, chiếm 59%); 31 kiến nghị được giải trình, thông tin với cử tri, chiếm 29,2% tổng số kiến nghị (kỳ họp trước có 19 kiến nghị, chiếm 28,8%%).

 

Đ/c Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu ý kiến về những nội dung cần làm rõ

 

          Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ rõ những kiến nghị giải quyết còn chậm, từ nhiều kỳ trước chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho cử tri. Việc tổng hợp đánh giá chưa chính xác, một số nội dung theo báo cáo của UBND tỉnh nêu đã giải quyết xong, nhưng thực tế chưa giải quyết xong; một số nội dung thống kê, sắp xếp theo biểu chưa khoa học, chưa phù hợp với bản chất nội dung kiến nghị của cử tri và kết quả xem xét, trả lời, giải quyết của UBND tỉnh; số kiến nghị chưa được giải quyết xong còn nhiều, nhất là ở biểu số 08 - kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố,...

          Các đại biểu trong phiên giám sát đã phân tích, làm rõ những nguyên nhân của các tồn tại, bên cạnh nguyên nhân khách quan về điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, một số cơ chế, chính sách của Trung ương ban hành chưa phù hợp với thực tế còn do nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết kiến nghị của cử tri chưa cao, chưa thực sự coi việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

 

Đ/c Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

trao đổi, làm rõ một số vấn đề về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

 

          Kết thúc phiên giám sát, Thường trực HĐND tỉnh có báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh, trong đó tiếp tục đề nghị UBND tỉnh tập trung cao hơn, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri; chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thành phố xác định công tác giải quyết kiến nghị cử tri là nhiệm vụ trọng tâm và là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đồng thời xem xét, có biện pháp xử lý cụ thể đối với cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị của cử tri. Nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề nghị trong Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh. Rà soát, sắp xếp các nội dung đảm bảo chính xác, thực chất, đúng thực tế giải quyết kiến nghị của cử tri; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị có điều kiện giải quyết, đang giải quyết, các kiến nghị chưa giải quyết xong, báo cáo kết quả giải quyết tại kỳ họp sau. Đối với đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục tích cực nghiên cứu chính sách, pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật, trả lời, giải đáp kiến nghị của cử tri ngay tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Phối hợp thường xuyên, tích cực với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các cấp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác TXCT và giải quyết kiến nghị của cử tri. Chủ động tích cực, thường xuyên giám sát việc giải quyết kiến nghị của các cấp có thẩm quyền./.

Hồng Chính

 

 

Tin khác


    Lên đầu trang