Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở giai đoạn 2015 - 2019 tại UBND tỉnh         

Ngày 12/3/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở giai đoạn 2015 - 2019 tại UBND tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn; đại diện lãnh đạo sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và UBND một số huyện, thành phố.

 

Quang cảnh buổi giám sát UBND tỉnh

 

Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy và trực tiếp ban hành Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 27/10/2016 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 138-NQ/TU; đồng thời ban hành nhiều văn bản quy định về quản lý đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị cho thành phố Bắc Giang, thị trấn Vôi huyện Lạng Giang và thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Với hệ thống văn bản được ban hành đã góp phần hướng dẫn cụ thể trình tự thực hiện, cơ chế tài chính và làm cơ sở để các địa phương kêu gọi hoặc quyết định đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới. Đã phân công cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước và công tác phối hợp giữa các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố đối với hoạt động đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới. Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2015-2019, toàn tỉnh triển khai 412 dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư gần 3,6 nghìn tỷ đồng. Số dự án sử dụng vốn của doanh nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư là 30 dự án, tổng mức đầu tư gần 5,8 nghìn tỷ đồng. Tổng số lô đất ở theo quy hoạch hơn 45,8 nghìn lô, trong đó hơn 21 nghìn lô đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật. Số lô đất đã cung cấp ra thị trường khoảng 17,3 nghìn lô. Kết quả thu ngân sách từ các dự án hạ tầng tạo quỹ đất ở đến nay gần 14 nghìn tỷ đồng, đã góp phần tạo nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhìn chung công tác quản lý đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn cơ bản đúng theo trình tự, thủ tục các quy định của pháp luật: Xây dựng kế hoạch kêu gọi đầu tư, tổ chức lập quy hoạch chi tiết, lựa chọn chủ đầu tư, chỉ đạo chủ đầu tư lập dự án xin chấp thuận đầu tư, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đến tổ chức giải phóng mặt bằng,…Qua đó, đã xây dựng được một số dự án khu đô thị, khu dân cư mới đồng bộ, hiện đại, góp phần mở rộng đô thị, giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, qua giám sát thực tế cho thấy, dự án khu dân cư mới được triển khai những năm qua trên địa bàn tỉnh nhiều nhưng quy mô còn nhỏ, chủ yếu dưới 0,5 ha hoặc chỉ từ 0,5 ha đến 1 ha, như huyện Tân Yên có 56/84 dự án quy mô dưới 0,5 ha; huyện Lục Nam có 18/27 dự án có quy mô dưới 0,5 ha; hạng mục đầu tư sơ sài chủ yếu là san nền, xây rãnh thoát nước; chưa coi trọng công tác quy hoạch; hầu hết các huyện chưa xây dựng Kế hoạch chi tiết hằng năm thực hiện Chương trình phát triển nhà ở theo Quyết định số 05/QĐ - UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh nên chưa dự báo được nhu cầu về quỹ đất ở của người dân và xác định thứ tự ưu tiên các dự án để xây dựng kế hoạch phát triển cho phù hợp. Việc quyết định đầu tư các dự án chủ yếu mang tính tự phát, ngắn hạn, chạy theo thực tế, thị trường và do áp lực về thu ngân sách nhà nước; Chất lượng lập, thẩm định một số quy hoạch chưa cao, dẫn đến trong qúa trình thực hiện phải điều chỉnh cục bộ nhiều lần: theo báo cáo của UBND tỉnh, có 12 dự án khu đô thị, khu dân cư sử dụng vốn ngoài ngân sách, chiếm 40% dự án được chấp thuận đầu tư phải điều chỉnh quy hoạch, cụ thể: Dự án Khu 4, Khu dân cư thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, điều chỉnh 5 lần; Dự án Khu đô thị phía Tây, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, điều chỉnh 3 lần; Dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, điều chỉnh 2 lần,…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Văn Hạnh nhấn mạnh, để các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị mới được thực hiện bài bản, đồng bộ vừa tăng thu ngân sách, vừa bảo đảm hiệu quả xã hội, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương giao cho các ngành chức năng rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn bản, hướng dẫn chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án. UBND tỉnh xây dựng các quy định cụ thể để triển khai các dự án đầu tư công; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch theo lộ trình ưu tiên. Đồng thời, thay đổi tư duy và tầm nhìn quy hoạch; cân đối, bố trí kinh phí thỏa đáng cho công tác quy hoạch, tránh dễ dãi trong điều chỉnh quy hoạch. Các chủ đầu tư thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục, trong thực hiện các dự án; quản lý tốt hơn chất lượng trật tự xây dựng,…/.

 

                                                                            Vũ Tấn Cường

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang