Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh-Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026         

Sáng 05/02/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Bắc Giang đã tiến hành Hội Nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố. 

 

Tại hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường ủy Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trình bày thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Theo đó, số đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bắc Giang của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì tỉnh Bắc Giang được phân bổ bầu 9 đại biểu; các đại biểu đã thống nhất dự kiến cơ cấu gồm: Số người tham gia ứng cử là 18 người. Trong đó có 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; 1 đại biểu chuyên trách; các đơn vị: Hội Nông dân; tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp; khối Đảng mỗi lĩnh vực 4 đại biểu; 4 đại biểu do Trung ương phân bổ. Về cơ cấu kết hợp, dự kiến đại biểu dân tộc 4 người, đại biểu phụ nữ  11 người, đại biểu ngoài Đảng 02 người, đại biểu trẻ tuổi 2 người, đại biểu tái cử 4 người.

 

Bà Lâm Thị Hương Thành trình bày dự kiến phân b số lượng và cơ cấu

đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

 

Về cơ cấu, thành phần, số lượng, phân bổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 75 đại biểu. Số người giới thiệu tham gia ứng cử lần đầu là 171 người. Trong đó, đại biểu khối Đảng 17 người; đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách 19 người; đại biểu UBND 22 người; đại biểu các sở, ngành 8 người; đại biểu MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội 80 người; đại biểu khối Nội chính 14 người; các hội, doanh nghiệp 6 người. Cơ cấu kết hợp dự kiến đại biểu phụ nữ có 63 người, đại biểu dân tộc 31 người, đại biểu ngoài Đảng 17 người, đại biểu trẻ tuổi 29 người, đại biểu tôn giáo 2 người. Có ít nhất 30% số đại biểu đương nhiệm tái cử. 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị hiệp thương, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí về dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026./.

                                                                                      Nguyễn Văn Diễn

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang