Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

Giám sát công tác bầu cử đợt 1 tại thành phố Bắc Giang         

Ngày 02/4, Tổ giám sát số 01 thuộc Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Bắc Giang.

      (Ảnh: Đ/c Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị)

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Bắc Giang được tiến hành bảo đảm về nội dung, đúng thời gian theo luật định.

Ủy ban bầu cử thành phố và Ủy ban bầu cử các xã, phường đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, cụ thể: Có 08 đơn vị bầu cử HĐND thành phố, trong đó 03 đơn vị bầu 05 đại biểu, 05 đơn vị bầu 04 đại biểu với tổng số đại biểu được bầu là 35 đại biểu; có 123 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, trong đó trong đó 05 đơn vị bầu 05 đại biểu, 30 đơn vị bầu 04 đại biểu, 55 đơn vị bầu 03 đại biểu, 33 đơn vị bầu 02 đại biểu với tổng số đại biểu được bầu là 376 đại biểu. Ủy ban bầu cử thành phố đã quyết định phê chuẩn 139 khu vực bỏ phiếu.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND xã, phường tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất, biểu quyết 100% nhất trí với danh sách sơ bộ 67 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố, 676 ứng cử viên đại biểu HĐND xã, phường, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Kết luận phiên giám sát, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bầu cử của thành phố: kịp thời, nhạy bén, sát sao, bài bản, bám sát các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan hữu quan, đảm bảo đúng quy định. Ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyên truyền có sự sáng tạo, đổi mới đạt hiệu quả, công tác đảm bảo an ninh, chính trị, TTATXH được tăng cường, đảm bảo ổn định, không để phát sinh phức tạp. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội  thành phố tập trung cao cho các công việc thời gian tới theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử để công tác bầu cử được diễn ra bảo đảm an toàn, đúng quy định; chú trọng lựa chọn nhân sự và tập huấn cho thành viên các Tổ bầu cử ở cơ sở về nghiệp vụ; nắm chắc tình hình ANTT trong quá trình bầu cử; có phương án chủ động khi xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn để cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn dân.Trước đó, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại xã Dĩnh Trì và phường Trần Nguyên Hãn.

(Ảnh: Đ/c Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu làm việc với UBBC xã Dĩnh Trì)

Hiện nay, công tác triển khai bầu cử, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất được thực hiện bảo đảm theo quy định, triển khai tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên HĐND xã, phường.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của xã Dĩnh Trì, các đại biểu đã nhất trí 100% với danh sách sơ bộ 55 ứng cử viên. Ủy ban bầu cử xã đã quyết định thành lập 09 đơn vị bầu cử và 09 khu vực bỏ phiếu.

Tại phường Trần Nguyên Hãn, các đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ 2 nhất trí 100% thông qua danh sách 41 ứng cử viên. Ủy ban bầu cử phường đã quyết định thành lập 06 đơn vị bầu cử và 06 khu vực bỏ phiếu. ./

                                                                                                                                                                                                             Hồng Chính 

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang