Could not allocate space for object 'dbo.Portal_UserOnline'.'PK_UserOnline' in database 'DiziEOffice_HDNDBG_V3_0' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. Cổng thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang - Hoạt động của Hội cựu chiến binh-Hội Cựu Chiến binh Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2021
Hoạt động của Hội cựu chiến binh

Hội Cựu Chiến binh Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2021         

Chiều ngày 15/01/2021, tại Hội trường Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Hội Cựu Chiến binh Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hà, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến tỉnh và đại diện một số phòng, ban thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh; đồng chí Thân Minh Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy; cùng với gần 60 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và tập thể, cá nhân được khen thưởng đến từ 36 tổ chức Hội cơ sở.

 Đồng chí Nguyễn Quốc Hà – Phó Chủ tịch Hội cựu chiến tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Năm 2020, Hội Cựu chiến binh Các cơ quan tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo các Hội cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội năm 2020. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, hội viên. Công tác thông tin thời sự, định hướng tư tưởng cho hội viên được các Hội cơ sở quan tâm thực hiện. Tích cực tham gia góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào tổ chức thành công Đại hội Đảng của các cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025. Làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được Hội Cựu chiến binh Các cơ quan tỉnh quan tâm thực hiện, đặc biệt là khâu giám sát thường xuyên kịp thời phát hiện các biểu hiện thiếu tích cực trong sinh hoạt, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên Cựu chiến binh gương mẫu, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", luôn là hạt nhân tích cực, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị. Với những thành thành tích đã đạt được, nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương cho 21 cá nhân, tặng Bằng khen cho 01 tập thể; Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 02 tập thể, 01 cá nhân, giấy khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; Hội Cựu chiến binh Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho 06 tập thể, 20 cá nhân. Trong đó, có 01 hội viên Cựu chiến binh Văn phòng HĐND tỉnh được tặng giấy khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Ký giao ước thi đua năm 2021

 

Cũng tại hội nghị Hội Cựu chiến binh Các cơ quan tỉnh đã tổ chức thảo luận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh, đồng thời thống nhất phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2021 với 05 chỉ tiêu chính. Đại diện Hội Cựu chiến binh  cơ sở đã ký kết giao ước dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh Các cơ quan tỉnh./.

 

                                                                                      Nguyễn Văn Diễn

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang