Hoạt động của HĐND tỉnh

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát tại huyện Yên Thế         

 

      Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, Kế hoạch giám sát số 34/KH-ĐGS ngày 21/01/2019, trong các ngày 10-11/4/2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn huyện Yên Thế. Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. 

 

 

Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc

 

       Qua giám sát cho thấy, trong thời gian qua, việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn có liên quan được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tích cực; đại bộ phận cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý đã nhận thức khá đầy đủ tầm quan trọng của Luật, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Luật tại địa phương. Việc tổ chức triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, cơ bản đúng quy định: Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ theo Luật được thực hiện tốt, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; bám sát quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, chức năng; kịp thời xây dựng quy chế, quy định, thực hiện phân công, phân nhiệm đúng pháp luật và thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Thực hiện khá tốt quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội, các cơ quan khác. Các hoạt động giám sát, khảo sát, kiểm tra, hướng dẫn đối với cấp dưới trong việc thực hiện các quy định của Luật đã được quan tâm; các nội dung công việc theo yêu cầu, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên được triển khai nghiêm túc, kịp thời tại địa phương.

                                             

 

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

phát biểu tại Hội nghị

 

       Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc nhận thức, nắm và hiểu các quy định của Luật (nhất là các quy định mới) ở cơ sở chưa đầy đủ; việc tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ở cấp xã còn lúng túng, có việc thực hiện chưa đúng Luật nhưng chưa được phát hiện, xử lý, hướng dẫn kịp thời; việc tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Luật còn có sai sót, chất lượng chưa cao, có việc còn chưa đúng thẩm quyền; một số nhiệm vụ theo quy định của Luật chưa được thực hiện nghiêm túc, còn lúng túng; chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã chưa cao, cách làm còn lúng túng, chưa bài bản...

 

       Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Bùi Văn Hạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn; đề nghị địa phương phát huy ưu điểm, đồng thời thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế đã được Đoàn giám sát chỉ ra như: Quan tâm đánh giá sâu hơn việc thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn; tập trung nâng cao hơn nữa nhận thức của bộ máy, kịp thời chấn chỉnh khắc phục để không còn tồn tại vấn đề thực hiện Luật chưa đúng như hiện nay. Đề nghị HĐND huyện quan tâm tăng cường giám sát, hướng dẫn nhằm giúp hoạt động cấp xã thực hiện tốt chức năng và thực hiện đúng quy định của Luật; đánh giá kỹ các hoạt động tổ chức kỳ họp; nghiên cứu, xem xét, trao đổi để tổ chức phiên họp Thường trực HĐND hiệu quả hơn; nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn, thẩm tra, xây dựng và ban hành nghị quyết nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò thực chất trong hoạt động HĐND. Đề nghị UBND huyện quan tâm, quán triệt sâu hơn, nâng cao nhận thức trong cán bộ đặc biệt cán bộ quản lý, tạo nhận thức đồng bộ nhằm thực hiện nghiêm các quy định của Luật; kiểm tra, rà soát việc ban hành quy chế, phân công, phân nhiệm, duy trì thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc trong hoạt động của UBND; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với chính quyền cấp xã theo luật định./.

 

Phạm Thùy Trang

                                                                       

 

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang