Hoạt động của HĐND cấp huyện, xã

Thường trực HĐND huyện Yên Dũng giám sát việc chấp hành Luật Ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2018 tại xã Lãng Sơn         

đăng: 15:27, 05/04/2019; truy cập 697 lượt;

     Thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2019, sáng ngày 03/4/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Yên Dũng do ông Trần Công Tấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc chấp hành Luật Ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2018 tại xã Lãng Sơn.

     Tại buổi làm việc, UBND xã đã báo cáo với Đoàn giám sát về tình hình thu ngân sách trên địa bàn trong giai đoạn 2017-2018. Theo đó, năm 2017, thu ngân sách trên địa bàn xã Lãng Sơn đạt hơn 9 tỷ đồng, bằng 117,3% hoạch năm, tăng 49, 8% so với cùng kỳ. Năm 2018 thu ngân sách thực hiện đạt trên 12 tỷ đồng, bằng 121,7%  kế hoạch, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Một số lĩnh vực thu đạt cao: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ…

     Qua nghe báo cáo và nghiên cứu hồ sơ, các đại biểu đóng góp ý kiến về các lĩnh vực: Thực hiện công tác công khai tài chính; qui chế chi tiêu nội bộ, các khoản thu, chi ở thôn; các khoản đóng góp của nhân dân…

Các đại biểu trao đổi tại buổi giám sát

     Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trần Công Tấn đã đánh giá cao công tác chấp hành Luật Ngân sách nhà nước của xã Lãng Sơn trong 02 năm qua, đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã  trong công tác điều hành ngân sách. Đồng thời, đề nghị xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp tục tập trung thực hiện một số vấn đề như: Cần có giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại mà thành viên đoàn giám sát chỉ ra; thực hiện tốt các qui định của pháp luật và Luật Ngân sách; ban hành qui chế chi tiêu nội bộ của xã; hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách 2018; hướng dẫn các thôn về các khoản chi tiêu theo đúng qui định; chấp hành nghiêm công khai tài chính theo qui định…./.

Nguyễn Văn Công - Phó TB KTXH HĐND huyện

 

 

Tin khác


    Lên đầu trang