Hoạt động của HĐND cấp huyện, xã

Thường trực HĐND huyện Hiệp Hòa giám sát kết quả đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện         

đăng: 15:07, 28/10/2019; truy cập 530 lượt;

          Thường trực HĐND huyện do ông Nguyễn Hữu Chính, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn vừa tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện giai đoạn từ 1/1/2017 đến 30/9/2019. 

          Tham gia đoàn giám sát có ông Hoàng Văn Tri, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; đại diện một số cơ quan liên quan. 

 

Quang cảnh buổi giám sát

 

          Theo báo cáo của UBND huyện Hiệp Hòa, từ 1/1/2017 đến nay UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thực hiện đảm bảo quy định, quy trình về đầu tư xây dựng các dự án ở cả 3 khâu: chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, quyết toán dự án. Các năm 2017, 2018 và 9 tháng 2019, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã thẩm định hơn 1 nghìn dự án, sau thẩm định giá trị giảm trừ gần 50 tỷ đồng. Huyện thực hiện 485 gói thầu, qua lựa chọn nhà thầu đã tiết kiệm 5% so với giá trị gói thầu. Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình, quản lý thi công nghiệm thu, bảo trì công trình, các dự án trên địa bàn huyện trước khi bàn giao đưa vào sử dụng đều được Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra chất lượng công trình đủ điều kiện mới được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Công tác quyết toán các dự án hoàn thành được chủ đầu tư quan tâm thực hiện, cơ bản đảm bảo quy định. Đối với các dự án do UBND huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư, việc lập trình, thẩm định và phê duyệt quyết toán đảm bảo thời gian quy định, không có dự án chậm quyết toán. Tuy nhiên, một số dự án do cấp xã làm chủ đầu tư vẫn còn chậm quyết toán, nhất là các dự án GTNT theo Kết luận 43 của Tỉnh ủy. Tính đến tháng 9 năm 2019, trên địa bàn huyện đầu tư 251 công trình, trong đó còn 46 công trình dự án cấp huyện quản lý còn nợ hơn 36 tỷ đồng; còn 181 công trình dự án cấp xã còn nợ hơn 55,4 tỷ đồng.

          Qua giám sát cho thấy, công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện còn nhiều bất cập, khó khăn: đội ngũ cán bộ chuyên môn cấp xã phụ trách về công tác đầu tư năng lực còn hạn chế; Chủ tịch UBND một số xã thiếu nghiệp vụ về đầu tư xây dựng, dẫn đến lựa chọn đơn vị tư vấn chưa đạt yêu cầu, nhiều dự án phải điều chỉnh bổ sung dự toán, giám sát nghiệm thu khối lượng chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt; một số nhà thầu thi công năng lực còn hạn chế nên tiến độ dự án chậm; công tác kiểm tra, giám sát, trong đó có giám sát cộng đồng chưa được chủ đầu tư cấp xã coi trọng, chưa phát huy được hiệu quả…

          Phát biểu đã trao đổi, giải trình làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế đồng thời nêu những giải pháp khắc phục trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện đề nghị HĐND huyện ban hành Nghị quyết ủy quyền cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương và phù hợp với Luật đầu tư công; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho Chủ tịch UBND, cán bộ chuyên môn cấp xã về đầu tư xây dựng, đấu thầu, quyết toán dự án hoàn thành; HĐND huyện chỉ đạo HĐND cấp xã thường xuyên quan tâm công tác giám sát đầu tư xây dựng, để kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế tại địa phương.

          Kết luận giám sát, ông Nguyễn Hữu Chính, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện khẳng định, trong 3 năm gần đây trên địa bàn huyện có nhiều công trình được đầu tư xây dựng, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế như: Nhiều công trình phải điều chỉnh, bổ sung; nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng vẫn chưa có hồ sơ hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ; trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn cấp xã trong công tác kiểm tra, đôn đốc còn hạn chế… Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện hoàn chỉnh báo cáo; bổ sung số liệu của các dự án đầu tư xây dựng ở cấp huyện, cấp xã, nhất là đối với các công trình đã quyết toán, công trình còn nợ, công trình đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán; quan tâm đến các công trình đã đưa vào sử dụng nhưng hồ sơ chậm, muộn; tăng cường hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản.

 

Phương Nhung- Cổng Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa

Tin khác


    Lên đầu trang