Hoạt động của HĐND cấp huyện, xã

Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện Lạng Giang (Kỳ họp tổng kết) nhiệm kỳ 2016 - 2021         

đăng: 16:16, 24/03/2021; truy cập 79 lượt;

 

Chiều ngày 23/3, HĐND huyện Lạng Giang đã tổ chức Kỳ họp thứ 17, khóa  XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ) Đến dự Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện, đại diện đại biểu cấp tỉnh gồm: Đồng chí Từ Minh Hải, Nguyên TUV, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lạng Giang Khóa XVIII; đồng chí Ngụy Kim Phương, UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đồng chí Khổng Văn Suất, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí nguyên là lãnh đạo HĐND và nguyên đại biểu HĐND huyện khóa XIX, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, 35/37 đại biểu HĐND huyện khóa XIX và các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn và lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Tạ Huy Cần  - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Quang cảnh kỳ họp HĐND huyện

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND huyện đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, thể hiện vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng chính đáng của nhân dân, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, thực hiện tốt chức năng giám sát, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tại địa phương. Trong nhiệm kỳ HĐND huyện khóa XIX đã tổ chức thành công 16 kỳ họp (trong đó có 5 kỳ họp chuyên đề), ban hành 106 Nghị quyết để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; Thường trực HĐND, Các Ban HĐND đã tổ chức được 20 cuộc giám sát chuyên đề, 02 cuộc giám sát chuyên sâu. Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức 11 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận hơn 1.200 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai, xây dựng Nông thôn mới, điện lực… các ý kiến, kiến nghị đã được tổng hợp đầy đủ và cơ bản được các cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

Báo cáo tổng kết UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 trình tại Kỳ họp cho thấy, mặc dù trong những năm qua còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc đồng nhất từ cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, huyện Lạng Giang đã triển khai, thực hiện khá tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng năm 2020 ước đạt 9.105 tỷ đồng,  chiếm 44,8% trong cơ cấu các ngành kinh tế chủ yếu của huyện; trong 05 năm, đã chỉ đạo hoàn thành xây dựng 20 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã nông thôn mới trên địa bàn lên 21/21 xã, đạt 100% số xã; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thương mại dịch vụ có bước phát triển khá… Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 5 năm đạt 2.568 tỷ đồng, cân đối được 47,4% tổng chi ngân sách địa phương, trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn (không tính thu tiền sử dụng đất) đạt 1.146 tỷ đồng, tăng bình quân 16,3%/năm, vượt 1,3% so với kế hoạch đề ra; lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội, y tế, chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm thực hiện... Công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động...

Tại kỳ họp đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác Tòa án nhân dân; công tác viện KSND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời thông qua các báo thẩm tra của các ban của HĐND.  Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp đồng chí Tạ Huy Cần - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đạt được, đồng thời  nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới HĐND từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tìm mọi biện pháp khắc phục những hạn chế tồn tại đã chỉ ra, Thường trực HĐND và các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng của mình và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết của HĐND và các chương trình công tác đúng trọng tâm. Yêu cầu trước mắt cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp này, HĐND huyện đã thực hiện công tác cán bộ và kiện toàn ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 05 nghị quyết.

 

                           Đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng 

Tại kỳ họp đã có 11 tập thể và 13 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

                                                                                                                                                                                                                                     Đào Huấn

 

 

 

Tin khác


    Lên đầu trang