Hoạt động của HĐND cấp huyện, xã

Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Hiệp Hòa khóa XIX         

           Trong 2 ngày 19, 20-12, HĐND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Quang cảnh Kỳ họp

 

           Năm 2019, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều đạt và vượt kế hoạch, có 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 10,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm 2018; Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2019 đạt 16,3%, vượt 0,3% mục tiêu Đại hội. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 173% dự toán. Đặc biệt, trong năm có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 16 xã, vượt 4 xã so với mục tiêu Đại hội. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững…tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,03 %. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có đổi mới, bám sát thực tiễn, quyết liệt hơn.

           Năm 2020, huyện Hiệp Hòa xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chính, trong đó tiếp tục tập trung thu hút đầu tư vào địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; chú trọng xây dựng hạ tầng cơ sở; tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài nguyên, khoáng sản; xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện; đẩy nhanh tiến độ các dự án giảm nghèo, an sinh xã hội.

           Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện; bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện.

           HĐND huyện thảo luận, chất vấn và thông qua 8 dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 và danh mục dự án đầu tư công năm 2019 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện…

 

Phương Nhung - CTV huyện Hiệp Hòa

 

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang