Hoạt động của HĐND cấp huyện, xã

Khai mạc kỳ họp thứ 11, khóa XIX HĐND huyện Sơn Động         

đăng: 14:13, 18/07/2019; truy cập 601 lượt;

          Ngày 15-7, HĐND huyện Sơn Động khoá XIX tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Dự kỳ họp có các đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Quang Ngạn, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng đại biểu HĐND tỉnh, huyện.

 

Quang cảnh kỳ họp thứ 11, khóa XIX HĐND huyện

 

          Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ tập trung thảo luận, đánh giá tình hình KT-XH, ngân sách, đầu tý xây dựng, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền và các mặt công tác khác 6 tháng đầu năm, bàn và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, thông qua dự thảo nghị quyết, báo cáo, tờ trình quan trọng khác. Đồng thời chuẩn bị các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Các đại biểu dự kỳ họp

 

          Trong 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt kết quả khá tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,41% so với cùng kỳ, công nghiệp - xây dựng tăng 14,9%, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 572 tỷ đồng. Dịch vụ, du lịch phát triển khá, số lượng khách đến thăm quan đạt 150 nghìn lượt, doanh thu ước đạt 100 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, lao động việc làm đều có tiến bộ. Việc thực hiện lồng ghép chính sách giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy được triển khai nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

 

          Bên cạnh những thành tựu đạt được, KT-XH huyện vẫn còn một số hạn chế đó là: Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản ở một số xã, thị trấn còn yếu, tình trạng khai thác đất nền trái phép chưa được giải quyết triệt để. Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đấu giá đất còn chậm. Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn chưa được giải quyết triệt để, công tác giải phóng mặt bằng đường tỉnh 293 còn chậm, thu hút đầu tý còn hạn chế. Công tác tham mưu, đề xuất giữa của các cơ quan, đơn vị ở một số lĩnh vực chưa kịp thời, còn lúng túng, vai trò người đứng đầu ở một số địa phương chưa cao...

 

          Cũng trong phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; báo cáo công tác thi hành án dân sự; kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, báo cáo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh; báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong kỳ họp thứ 9; báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11…

 

          Kỳ họp biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết ban hành kế hoạch giám sát của HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND huyện năm 2020; Nghị quyết về bổ sung chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 từ nguồn tăng thu và kết dư ngân sách cho một số hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản và nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương.

 

          Phát biểu bế mạc kỳ họp Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua; tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

CTV Chu Thị Toan – Đại biểu HĐND tỉnh

 

Tin khác


    Lên đầu trang