Hoạt động của HĐND cấp huyện, xã

Huyện Yên Dũng triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, tổ dân phố         

đăng: 10:19, 17/09/2019; truy cập 688 lượt;

          Ngày 12/9/2019, huyện Yên Dũng tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Giang về việc nhập và đổi tên tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; đồng chí Hoàng Văn Đức- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, thủ trưởng các cơ quan Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND của 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có thôn, tổ dân phố sáp nhập theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

          Tại hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc nhập và đổi tên tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Theo Nghị quyết, huyện Yên Dũng nhập 39 thôn, tổ dân phố để thành lập mới 18 thôn, tổ dân phố; đồng thời triển khai các văn bản hướng dẫn về quy trình, thủ tục nhập thôn, tổ dân phố theo quy định. Đồng chí Trưởng Ban tổ chức huyện ủy, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện triển khai, hướng dẫn về quy trình thành lập, kiện toàn đối với tổ chức đảng và cấp ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội tại những nơi sáp nhập.

          Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với các nội dung triển khai và các bước quy trình thực hiện nhập thôn, tổ dân phố, xác định thời gian thực hiện nhập xong trong tháng 9/2019.

 

Đồng chí Hoàng Văn Đức- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kết luận hội nghị

 

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Đức yêu cầu UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, tổ dân phố đảm bảo chặt chẽ, khách quan, dân chủ theo quy định; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo đúng Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đối với Đảng ủy các xã, thị trấn (nơi thực hiện nhập thôn, tổ dân phố) tập trung chỉ đạo việc kiện toàn sắp xếp chi bộ đảng, cấp ủy, các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng và Điều lệ các tổ chức chính trị- xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thời gian thực hiện hoàn thành việc nhập thôn, tổ dân phố trong tháng 9/2019.

          Tại hội nghị, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã Đồng Việt, Đức Giang, thị trấn Tân Dân tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy trình nhập thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo 50% quy mô số hộ gia đình theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh./

                       

                                         Phạm Thị Nhung                     

                                         Tổ đại biểu HĐND tỉnh KV huyện Yên Dũng

Tin khác


    Lên đầu trang