Hoạt động của HĐND cấp huyện, xã

Hội đồng nhân dân huyện Lục Nam tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021         

đăng: 11:21, 26/07/2019; truy cập 670 lượt;

          Trong hai ngày 22 và 23/7/2019, HĐND huyện Lục Nam khóa XIX đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 10. Tham dự kỳ họp có ông Lại Thanh Sơn-Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy- Phó chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lục Nam; 38/38 đại biểu HĐND huyện và đại biểu các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, xã, thị trấn. Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Thân Văn Dàn- Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trương Công Sìn-Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Nguyễn Văn Khải- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

Quang cảnh kỳ họp

 

          Tại kỳ họp, qua xem xét các báo cáo của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị  HĐND huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, kinh tế duy trì sự tăng trưởng (giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 1.672,1 tỷ đồng, đạt 50,5% KH; tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng đạt 2.336,6 tỷ đồng đạt 47,3% KH). Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo theo kế hoạch (có 10 chỉ tiêu đạt từ 50%KH trở lên). Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 161.446 triệu đồng, đạt 66,9% dự toán tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ: Chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện được nâng cao; tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt tỷ lệ 92,9%, đạt 96,07% KH năm và bằng 100,3 % KH tỉnh giao; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 98,84%, bằng 100,34% KH tỉnh giao; Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được kiểm soát chặt chẽ; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến; thực hiện việc sắp xếp bộ máy, sáp nhập 03 đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập 170 thôn, tổ dân phố, bố trí cán bộ không chuyên trách tại 27/27 xã được thực hiện kịp thời.

          Bên cạnh đó HĐND huyện cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là: Kinh tế tuy tiếp tục có sự tăng trưởng nhưng tốc độ chậm; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên nhiều mặt chưa tốt, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, an ninh trật tư, xây dựng, y tế..., thu ngân sách đạt thấp, số nộp kho bạc chưa đạt 50% dự toán năm; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giảm so với cùng kỳ; một số dự án đầu tư công, dự án được chấp thuận đầu tư triển khai còn chậm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngành tài nguyên- môi trường đạt thấp; công tác quảng bá, phát triển giá trị nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa thực hiện chưa tốt; tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới còn chậm, đặc biệt tại các xã, thôn về đích năm 2019. Tỷ số giới tính khi sinh ở một số địa phương còn cao hơn so với mức bình quân của tỉnh; số lượng lao động tham gia đào tạo nghề đạt thấp. Tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp, tội phạm và tệ nạn xã hội tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn ở mức cao và diễn biến còn phức tạp, nhất là tệ nạn ma túy, trộm cắp tại sản, cố ý gây thương tích; tiến độ giải quyết đơn thư KNTC còn chậm, chất lượng giải quyết thấp, còn bị cấp trên hủy, cải sửa. Năng lực tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức tại một số cơ quan thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn chưa cao, dẫn đến một số lĩnh vực kết quả đạt thấp.

          Kỳ họp đã dành ½ ngày (chiều 22/7/2019) để thảo luận  tại Tổ. Đã có 56 lượt ý kiến tham gia phát biểu, tập trung vào một số nội dung như: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; cải cách hành chính; quản lý đô thị, hành lang ATGT; công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, giao thông thủy lợi…. Tại phiên thảo luận toàn thể tại hội trường (sáng 23/7/2019), có 04 ý kiến phát biểu về các nội dung: công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác quản lý về lĩnh vực y tế; việc xây dựng nông thôn mới; làm đường giao thông nông thôn. Tại phiên chất vấn đã có 07 lượt đại biểu chất vấn đối với 04 thành viên UBND huyện, cụ thể: Chất vấn Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường về công tác quản lý đất đai; Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng cơ bản; việc chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng; Trưởng phòng Nông nghiệp về hiệu quả của sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Cánh đồng mẫu; quảng bá, xây dựng nhân rộng nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm nông sản; Trưởng phòng Tài chính  - Kế hoạch huyện về công tác quyết toán các công trình XDCB, đường giao thông nông thôn. 

          Tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện đã xem xét, thảo luận dân chủ và thống  nhất thông qua 7 nghị quyết trong đó có một số nghị quyết quan trọng như nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về bổ sung hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội;  Nghị quyết về thông qua danh mục các công trình đầu tư công; Nghị quyết quyết toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết kế hoạch giám sát của HĐND huyện năm 2020 ./.

Trần Thị Cẩm Ly

Phó trưởng Ban pháp chế HĐND huyện

Tin khác


    Lên đầu trang