Hoạt động của HĐND cấp huyện, xã

HĐND huyện Lục Nam giám sát việc thực hiện nghị quyết về hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn huyện         

đăng: 08:08, 20/05/2019; truy cập 290 lượt;

        Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HDND ngày 20/12/2018 về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết  số 77/NQ-HĐND và Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của HĐND huyện về hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và 2018 trên địa bàn huyện. Trong tháng 4 và tháng 5 Đoàn giám sát của HĐND huyện đã tiến hành giám sát tại  phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Hạt kiểm lâm huyện, các xã Trường Sơn, Bẵc Lũng. Ngoài việc làm việc trực tiếp đoàn giám sát còn tổ chức đi thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng cao (rau và hoa màu, cây dược liệu) được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết cuả HĐND huyện.

 

        Qua giám sát, Đoàn giám sát đánh giát nhận thấy việc thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội trong 2 năm 2017, 2018 theo nghị quyết HĐND huyện đã cơ bản bám sát mục tiêu, phát huy được hiệu quả. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch, triển khai kịp thời tới cơ sở làm căn cứ cho các xã, thị trấn đăng ký và khẩn trương tổ chức thực hiện nhằm đón nhận nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định. Kết quả trong năm 2017, 2018 các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện đã được tiếp nhận từ nguồn kinh phí hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND huyện là  58, 46 tỷ đồng. Một số chương trình phát triển kinh tế-xã hội sau khi nhận được sự hỗ trợ theo nghị quyết đã có sự chuyển biến tích cực như chương trình sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, chương  trình phát triển giáo dục và công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn thực hiện trên cở sở cùng với sự hỗ trợ tại Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với liên thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2019, đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tổng số km đã được cứng hóa theo chương trình hỗ trợ là 231,33km với tổng kinh phí được hỗ trợ là 29.986,1 triệu đồng.

 

Các đại biểu đi thăm mô hình nhà lưới

 

 

        Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết  số 77/NQ-HĐND và Nghị quyết số 101/NQ-HĐND  của HĐND huyện về hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và 2018 trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Mô hình sản xuất rau và hoa ứng dụng công nghệ cao sản phẩm đưa ra tiêu thụ do chưa có thương hiệu nên hiệu quả về kinh tế chưa cao, sản xuất chưa bền vững; Mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng Dẻ tự nhiên còn thấp; Hố trợ cho công tác dồn điền đổi thửa không thực hiện được; hỗ trợ xây dựng bải rác thực hiện còn thấp; hỗ trợ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn cơ bản theo dõi qua hồ sơ lập ban đầu, hầu hết chưa có hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, ảnh hưởng đến công tác quản lý về nguồn kinh phí hỗ trợ.

 

        Nguyên nhân chính của các tồn tại trên là do: Nguồn kinh phí địa phương có hạn; việc thực hiện một số chương trình như xây dựng bãi rác, đồn điền đổi thửa gặp khó khăn do chi phí lớn, nhân dân đồng thuận chưa cao; các xã, thị trấn chưa quan tâm thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán công trình kiên cố hóa giao thông nông thôn.

 

        Kết thúc giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Khải-Phó chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những cố gắng của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết hỗ trợ phát triển kinh tê-xã hội của HĐND huyện, đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế-xã hội theo nghị quyết hỗ  trợ của HĐND huyện cũng như tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng. Các xã, thị trấn đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành; Phòng Kinh tế - hạ tầng căn cứ chức năng, thẩm quyền phối hợp các xã, thị trấn thực hiện nghiệm thu các công trình đã hoàn thành; phòng Nông nghiệp-PTNT tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm trong mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phòng Tài chính-KH huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định; căn cứ kết quả thực hiện trong 2 năm 2017, 2018, tiếp tục tham mưu cho HĐND, UBND huyện thực hiện Nghị quyết hỗ trợ năm 2019./.

                                                                          

  Trần Thị Cẩm Ly                    

                                                    Phó ban Pháp chế HĐND huyện Lục Nam

Tin khác


    Lên đầu trang