Hoạt động của HĐND cấp huyện, xã

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri         

đăng: 08:59, 10/06/2019; truy cập 251 lượt;

          Thường trực HĐND huyện Yên Dũng vừa tổ chức buổi giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện. Theo báo cáo, UBND huyện đã tiếp nhận 98 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó, có 89 kiến nghị thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; 09 kiến nghị thuộc lĩnh vực nội chính. Kiến nghị của cử tri tập trung nhiều nhất vào các vấn đề: Xây dựng, làm đường giao thông nông thôn; sửa chữa trạm bơm, kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư xây dựng, sửa chữa, điều chỉnh hạ tầng giao thông các dự án đất ở; vệ sinh môi trường; xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi; giải quyết tồn tại từ việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho các dự án, công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tín dụng đen...

 

          Ngay sau khi nhận được các ý kiến của cử tri, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn liên quan xem xét, giải quyết. Đến nay, 35 kiến nghị đã được giải quyết và trả lời xong, đạt 35,7%; 63 ý kiến (bằng 64,3%) đang được UBND huyện tích cực xem xét và giải quyết.

 

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại buổi giám sát

 

          Qua khảo sát trực tiếp của các tổ đại biểu HĐND huyện và các ý kiến giải trình của cơ quan chuyên môn, cho thấy, công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của UBND huyện Yên Dũng có nhiều chuyển biến tích cực. UBND huyện đã tiếp nhận, phân loại, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị đảm bảo kịp thời, phù hợp với thẩm quyền, nội dung kiến nghị của cử tri. Các nội dung giải quyết, trả lời thẳng thắn, rõ ràng, đảm bảo tính thuyết phục; việc đánh giá, phân loại, sắp xếp các kiến nghị đã được giải quyết và đang giải quyết đảm bảo chính xác, tạo thuận lợi cho hoạt động thẩm tra, giám sát của các Ban của HĐND và Thường trực HĐND huyện.

 

          Tại buổi giám sát, nhiều đại biểu chỉ ra một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết triệt để, thỏa đáng, chưa đề cập đến tiến độ thực hiện và cụ thể thời gian hoàn thành cũng như kết quả giải quyết, chưa phân công rõ thẩm quyền giải quyết; đồng thời đề nghị UBND huyện làm rõ thêm một số vấn đề như: Giải pháp khắc phục, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong khai thác cát, sỏi đất đồi núi trên địa bàn các xã; tình hình an ninh, trật tự ở địa phương; đề nghị sớm triển khai nâng mức hỗ trợ thưởng cho những hộ dân đã giao hết đất nông nghiệp đúng thời hạn để thực hiện các dự án; xem xét, điều chỉnh nâng mức giá bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi,…

 

          Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Tạ Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, của UBND huyện, các xã, thị trấn trong giải quyết kiến nghị của cử tri. Đề nghị UBND huyện tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đánh giá để các cơ quan, các địa phương nâng cao trách nhiệm đối với công tác giải quyết kiến nghị của cử tri; xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm, báo cáo Thường trực HĐND, UBND huyện và cử tri những nội dung chưa được giải quyết; phân công cụ thể, đúng thẩm quyền trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri cho các cơ quan chuyên môn cấp huyện, các xã, thị trấn; phân công rõ thời gian hoàn thành, đề xuất các biện pháp giải quyết cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết kiến nghị; tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri theo dõi, giám sát.

                               Nguyễn Văn Công - Phó TB KT-XH HĐND huyện Yên Dũng

Tin khác


    Lên đầu trang