Hoạt động của HĐND cấp huyện, xã

Ban Pháp chế HĐND huyện Lục Nam thẩm tra một số báo cáo trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện          

        

          Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, ngày 3/7/2019, Ban pháp chế HĐND huyện Lục Nam tổ chức thẩm tra một số báo cáo trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX  gồm: Các báo cáo của UBND huyệnvề kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên các lĩnh vực tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; Các báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm  2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện.

 

          Sau khi xem xét các dự thảo báo cáo, thành viên Ban pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với những nội dung của dự thảo; đồng thời tham gia ý kiến một số vấn đề như: Các báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; báo cáo tình hình, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cần rà soát lại số liệu đảm bảo sự thống nhất, chính xác về số liệu với các ngành có liên quan, so sánh với cùng kỳ năm 2018.

 

          Đối với báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện cần xem xét lại nhận định đánh giá tình hình tội phạm trên địa bàn tránh sự mâu thuẫn; đối với báo cáo phòng chống tội phạm cần bổ sung phần tồn tại hạn chế về công tác quản lý xuất nhập cảnh; công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như nhà nghỉ, karaoke…bổ sung nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị trong công tác phòng chống tội phạm, giáo dục, giúp đỡ đối tượng quản lý tại xã, phường thị trấn và đối tượng ra tù tái hòa nhập cộng đồng, nâng cao chất lượng của tổ liên gia tự quản và thực hiện đợt cao điểm giải quyết KNTC; đối với báo cáo kết quả tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC cần đánh giá sâu thêm về chất lượng giải quyết đơn thư KNTC, quan tâm đánh giá chất lượng giải quyết đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền cấp xã; việc tổ chức thực hiện quyết định, kết luận giải quyết KNTC còn chậm và chưa dứt điểm; đối với các báo cáo các cơ quan ngành tư pháp thống nhất nhận định đánh giá tốt về công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và các cơ quan thuộc UBND huyện trong khối nội chính; bổ sung tồn tại , hạn chế trong công tác xét xử án tranh chấp dân sự của Tòa án nhân dân huyện tỷ lệ đạt thấp; việc kiểm sát xác minh, phân loại việc không có điều kiện thi hành án dân sự của Viện Kiểm sát nhân dân chưa cao; các cơ quan tư pháp cần nhìn nhận thẳng những tồn tại, hạn chế không né tránh để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019.

 

          Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện, cơ quan Thanh tra huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã tiếp thu các ý kiến của thành viên Ban pháp chế, đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Lương Thế Tuấn- Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện kết luận hội nghị thẩm tra, chỉ rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong các báo cáo đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp thu, sớm hoàn thiện báo cáo, gửi về Thường trực HĐND huyện đúng thời hạn để gửi đến các đại biểu HĐND huyện và trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 theo quy định./.

Trần Thị Cẩm Ly         

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang