Hoạt động của HĐND cấp huyện, xã

Ban Pháp chế HĐND huyện Lục Nam giám sát việc thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện         

đăng: 13:56, 15/05/2019; truy cập 831 lượt;

        Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, trong tháng 5/2019, Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức giám sát việc thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện. Đoàn giám sát của Ban Pháp chế đã làm việc trực tiếp với Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và MT huyện và UBND các xã: Đông Hưng, Cương Sơn, Vũ Xá, Chu Điện và thị trấn Đồi Ngô. Đồng chí Lương Thế Tuấn - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện chủ trì các buổi làm việc.

 

        Qua giám sát cho thấy: Trong thời gian qua, Chủ tịch UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh, huyện đã có hiệu lực pháp luật. Tổng số quyết định, kết luận giải quyết KNTC ban hành từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2019 là 32 văn bản (của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 7, của Chủ tịch UBND huyện ban hành là 25). Đã tổ chức xong 15 quyết định, kết luận (của tỉnh 7, của huyện 8), còn 5 quyết định, kết luận đang tổ chức thực hiện; 12 quyết định kết luận do công dân khiếu nại lên cấp trên, tỉnh xem xét giải quyết.

 

        Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết đơn thư đã có hiệu lực pháp luật vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức, đôn đốc thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật còn chậm, có kết luận ban hành nhiều từ năm trước đến nay vẫn chưa được tổ chức thực hiện; Một số vụ việc trong nội dung kết luận, quyết định khi đưa vào tổ chức thực hiện ở cơ sở gặp nhiều khó khăn vướng mắc, một số vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật hết thẩm quyền công dân không chấp hành theo quyết định khiếu kiện lên cấp trên; một số quyết định, kết luận bị cấp trên hủy bỏ, yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung.

 

        Nguyên nhân chính của các tồn tại trên là do: Trách nhiệm của lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn cũng như xã, thị trấn đối với việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận chưa cao; Việc bố trí cán bộ tham mưu thực hiện công tác này ở các cơ quan, các xã, thị trấn còn hạn chế; một bộ phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình, nên mặc dù khiếu nại đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng vẫn khiếu kiện kéo dài nhằm thỏa mãn mục đích quyền lợi cá nhân; Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai kéo dài từ nhiều năm về trước, hồ sơ thông tin thu thập không còn đầy đủ, chính xác, bên cạnh đó do một số quy định của pháp luật khi đưa vào áp dụng thực tế để giải quyết còn gặp nhiều vướng mắc.

 

        Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Lương Thế Tuấn - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện đã ghi nhận những cố gắng của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung như: Tăng cường công tác phối hợp trong việc thực hiện các quyết định kết luận giải quyết đơn thư KNTC đã có hiệu lực pháp luật; tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết đơn thư còn tồn đọng; bố trí cán bộ công chức có năng lực trình độ kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục người khiếu nại, tố cáo và các đối tượng có liên quan nghiêm túc thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực.  Cơ quan Thanh tra huyện tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; phòng Tài nguyên-MT huyện nâng cao chất lượng tham mưu và có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện các kết luận, quyết định liên quan đến đất đai; các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện, tích cực tìm các phương án và kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận đã có hiệu lực để có biện pháp giải quyết kịp thời./.

                                                              Trần Thị Cẩm Ly                     

                                          Phó ban Pháp chế HĐND huyện Lục Nam

Tin khác


    Lên đầu trang