Hoạt động của Đảng, Đoàn HĐND tỉnh

Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy         

đăng: 18:08, 26/01/2018; truy cập 1387 lượt;

 

Thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ngày 24/01/2018, Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thẩm định một số nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp tháng 01/2018. Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Đồng chí Lê Ánh Dương, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan dự Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Đảng đoàn HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến thẩm định 03 nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị là: Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu đóng góp của các thành viên Đảng đoàn, đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận: Đảng đoàn HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” do Ban cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng. Bên cạnh đó, Đảng đoàn cũng đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu một số nội dung như: Sáp nhập các Trường trung cấp trên địa bàn tỉnh vào Trường cao đẳng Việt - Hàn; đề nghị củng cố, kiện toàn, tổ chức bộ máy, quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện sắp xếp theo lộ trình quy hoạch các trường sư phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang; xem xét giải thể Trung tâm dạy nghề Hội nông dân tỉnh, trên cơ sở đó nghiên cứu xem xét tổ chức lại cho phù hợp thực tế và quy định của pháp luật; đề nghị thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW theo mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một Trung tâm y tế đa chức năng...

 

Đối với 02 dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Đảng đoàn HĐND tỉnh đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các Kế hoạch cụ thể, rõ ràng hơn; xác định rõ mục đích, yêu cầu; đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thời gian và lộ trình cụ thể để thực hiện các Nghị quyết đảm bảo hiệu quả, sát với tình hình thực tế của tỉnh./.

                                                                     

                                                                                         Hoàng Huy Việt

Tin khác


    Lên đầu trang