Hoạt động của Đảng, Đoàn HĐND tỉnh

Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chủ trì thẩm định, thẩm tra một số nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII.         

đăng: 11:28, 13/11/2017; truy cập 1449 lượt;

Ngày 10/11/2017, Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chủ trì thẩm định, thẩm tra một số nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11 và kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII.  Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Quảng cảnh Hội nghị

 

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo đồng thời đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét lại một số nội dung sau: Đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đề nghị làm rõ hơn cơ sở để chi cho các báo cáo định kỳ và các văn bản kiến nghị giám sát. Đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, các đại biểu đề nghị xem xét, điều chỉnh việc dẫn chiếu một số nội dung tại các quyết định của UBND tỉnh sao cho hợp lý. Đồng thời điều chuyển một số nội dung quy định tại Điều 2 về nội dung và mức chi sang Điều 3 về tổ chức thực hiện cho phù hợp.

 

Kết thúc Hội nghị, trên cơ sở ý kiến tiếp thu và giải trình của các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng chí Bùi Văn Hạnh đề nghị Văn phòng HĐND, UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo các nghị quyết trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp tháng 11 và kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

                                                                                       Hoàng Huy Việt

Tin khác


    Lên đầu trang