Hoạt động của Đảng, Đoàn HĐND tỉnh

Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chủ trì thẩm định, thẩm tra một số nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11 và kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh         

đăng: 10:36, 22/11/2019; truy cập 574 lượt;

          Ngày 20, 21/11/2019, Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chủ trì thẩm định, thẩm tra một số nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11 và kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh.  Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Quảng cảnh Hội nghị

 

          Qua xem xét, thẩm định báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 các đại biểu đều đánh giá: Năm 2019 tình hình KT-XH của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, có 16/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, 8 chỉ tiêu hoàn thành mục tiêu Đại hội và Nghị quyết của HĐND tỉnh giai đoạn 2016-2020. Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp kinh tế của tỉnh tăng trưởng trên 16% và thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng cao nhất cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất công nghiệp tăng trưởng nhanh và toàn diện; công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp... Trong điều kiện phải đối mặt với khó khăn, thách thức về thời tiết, dịch bệnh… Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.  Hình thức tổ chức sản xuất quy mô lớn, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao... tiếp tục tăng. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả rõ nét. Công tác quản lý đất đai có nhiều cố gắng. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao năng lực hiệu quả điều hành được thực hiện quyết liệt. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được triển khai đồng bộ, toàn diện tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

 

          Đối với những tồn tại, hạn chế, các đại biểu đề nghị phân tích phân tích rõ nguyên nhân vì sao chỉ tiêu tổng sản phẩm bình quân đầu người không đạt; cần bổ sung thêm giải pháp, biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH bắt buộc; báo cáo cần nêu rõ giải pháp cụ thể nhằm giảm áp lực về y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông... tại các khu công nghiệp; bổ sung các giải pháp khắc phục tình trạng chậm tiến độ, thiếu đồng bộ các dự án đầu tư công, nhất là cấp xã; việc giải quyết kiến nghị của cử tri về vi phạm quản lý đất đai còn chậm; nhiều cụm công nghiệp, làng nghề chưa có hệ thống xử lý nước thải, kế hoạch bảo vệ môi trường; hiệu quả của việc xây dựng chính quyền điện tử chưa cao; tình hình an ninh trật tự xung quanh các khu, cụm công nghiệp còn nhiều phức tạp; tình trạng an ninh nông thôn diễn biến phức tạp, vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện còn nhiều...

 

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu nêu nhất là các tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong năm tới; giao các sở, ngành chuyên môn hoàn chỉnh lại báo cáo để trình BTV Tỉnh ủy tại Hội nghị BTV Tỉnh ủy tháng 11/2019 và kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh.

 

Giám đốc Công an tỉnh giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm

 

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hạnh đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh điều chỉnh các báo cáo theo hướng khách quan hơn, trong đó quan tâm về xu hướng phát triển để có tầm nhìn vĩ mô, từ đó xác định và triển khai các giải pháp theo đúng định hướng, cần quan tâm một số vấn đề cụ thể như: Đánh giá sâu hơn về chất lượng tăng trưởng trong công nghiệp; phân tích những tồn tại, hạn chế trong thu hút đầu tư, quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, việc huy động nguồn vốn XHH cho đầu tư…có đánh giá về việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đặc biệt là chăn nuôi và lâm nghiệp, tăng cường quản lý về công tác thủy lợi. Quan tâm đánh giá một số vấn đề về: Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục; quản lý dạy thêm, học thêm; việc tự chủ các cơ sở y tế; công tác dân số gắn với phát triển; quản lý nhà nước về văn hóa, lễ hội, tâm linh; vấn đề lao động, việc làm và đào tạo lao động; thực tế triển khai, sắp xếp bộ máy trong xây dưng chính quyền… Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các ngành tập trung xác định các giải pháp tổng thể; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các vi phạm, khắc phục triệt để những hạn chế  để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng đề ra.

 

          Bên cạnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020, tại hội nghị, Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chủ trì thẩm định, thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020; dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2020; báo cáo và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2020 - 2022; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 5 năm 2021 – 2025; báo cáo và dự thảo Nghị quyết phê duyệt Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang năm 2018; dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020; dự thảo Nghị quyết thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư./.

 

                                                                                      Hằng Nga

 

 

Tin khác


    Lên đầu trang