Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội

Nâng cao trách nhiệm công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn          

          Ngày 07- 08/10/2019, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Hà Văn Bé - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2017-2019 tại thành phố Bắc Giang. Tham gia giám sát có đồng chí Từ Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước khi làm việc với UBND thành phố, Đoàn đã tiến hành giám sát thực tế tại các phường: Xương Giang, Lê Lợi, Trần Nguyễn Hãn và xã Tân Mỹ.

 

Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với UBND thành phố Bắc Giang

         

 

          Theo báo cáo của UBND thành phố, hiện nay trên địa bàn thành phố có 21 tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo; có 12 tổ chức, cá nhân cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo ngoài trời; có 13 biển quảng cáo tấm lớn đứng độc lập; có trên 10.000 biển hiệu quảng cáo; có khoảng 150 trường hợp thực hiện quảng cáo rao vặt, với trên 10.000 tờ rơi và có trên 1.500 băng rôn quảng cáo các loại. Nhìn chung việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực; việc treo dán quảng cáo rao vặt trên cột điện, trụ điện, cây xanh nơi công cộng không còn diễn ra phổ biến; công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về quảng cáo nói chung và hoạt động quảng cáo ngoài trời nói riêng đã có nhiều cố gắng; công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn đã được quan tâm. Giai đoạn 2017-2019 UBND thành phố đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 126.500.000  đồng.

 

          Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo ngoài trời trong thời gian qua trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số bất cập: Nhiều bảng quảng cáo chưa có thông báo sản phẩm quảng cáo; một số biển hiệu quảng cáo cũ, hỏng chưa được thay thế kịp thời; còn biển hiệu, bảng quảng cáo đặt sai vị trí, ảnh hưởng đến hành lang an toàn an thông và gây mất mỹ quan đô thị. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về quảng cáo hiệu quả chưa cao; việc nắm, hiểu và nhận thức về các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo ngoài trời của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân còn hạn chế,  nhất là cấp xã, phường; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn còn nhiều lúng túng; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện quảng cáo ngoài trời chưa tương xứng với tình hình vi phạm; công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quảng cáo ngoài trời còn chưa chặt chẽ, chưa xác định được rõ trách nhiệm; việc công khai quy hoạch quảng cáo ngoài trời và thông tin hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo cho xã, phường còn hạn chế...

 

          Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Hà Văn Bé ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo ngoài trời của địa phương, đồng thời đề nghị UBND Thành phố sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn giám sát đã nêu ra. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo ngoài trời; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời ngay từ đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đến các tổ chức, cá nhân có kinh doanh có hoạt động quảng cáo ngoài trời; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo nói chung và quảng cáo ngoài trời nói riêng; làm tốt hơn nữa công tác nắm đối tượng có hoạt động quảng cáo ngoài trời; rà soát lại quy hoạch quảng cáo để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời./.

 

Tin, ảnh; Nguyễn Vân Anh

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang