Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp 10         

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Đồng chí Hà Văn Bé, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì.Tham dự Hội nghị có đồng chí Từ Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

 

 

Đồng chí Hà Văn Bé chủ trì hội nghị

Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của Dự thảo Nghị quyết. Nghị quyết là sự kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được tại Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh, nhằm bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế góp phần ổn định, phát triển, tăng cường về số lượng cũng như chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung hỗ trợ và thu hút phù hợp với mục tiêu theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng Dự thảo Nghị quyết cần quy định rõ chính sách hỗ trợ. Điều chỉnh, làm rõ hơn mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ, nhất là hỗ trợ đào tạo theo hình thức “cầm tay chỉ việc”; quy định rõ phương thức hỗ trợ một lần hay từng đợt; kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách cụ thể. Đồng thời, chỉnh sửa bố cục Dự thảo chặt chẽ hơn, làm rõ căn cứ thời hạn có hiệu lực, tác động của Nghị quyết. Điều chỉnh tên của Điều 4 về chính sách đào tạo hỗ trợ cho phù hợp hơn…

Thay mặt Ban Văn hóa - Xã hội, đồng chí Hà Văn Bé đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh.

Ngô Thị Thắng

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang