Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Khảo sát thẩm tra dự thảo nghị quyết tại thành phố Bắc Giang         

Để phục vụ hoạt động thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm học 2020-2021 trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tại thành phố Bắc Giang. Đoàn đã tiến hành làm việc với chính quyền địa phương; đại diện các ban ngành đoàn thể; đại diện lãnh đạo Hội Cựu giáo chức và Hội Khuyến học; Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh; hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS và một số phụ huynh học sinh trên địa bàn phường Dĩnh Kế và phường Lê Lợi.

Đoàn khảo sát tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang

Qua buổi trao đổi, thảo luận, đại diện chính quyền và nhân dân địa phương đều đồng tình cao với việc đưa vào nghị quyết các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục. Tuy nhiên,  các ý kiến cho rằng đề xuất mức thu một số khoản khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục còn hơi cao như: Học phí bậc mầm non, dạy thêm học thêm, đồ dùng bán trú, đồ dùng, dụng cụ, tài liệu; tiền ăn cho học sinh bán trú, đồng phục học sinh, gửi xe, vệ sinh trường học, ... Đối với một số dịch vụ (như hoạt động trải nghiệm, may đồng phục) phụ huynh cho rằng cần bổ sung rõ mức thu theo tình hình thực tế. Nghị quyết nên quy định rõ 2 khoản thu trong hỗ trợ hoạt động giáo dục (đồ dùng bán trú; đồ dùng, dụng cụ, tài liệu) nên thu 1 lần đối với đối tượng học sinh đầu vào và thu theo mức độ tiêu hao. Đồng thời cần làm rõ hơn dịch vụ sách giáo khoa và cho rằng đây là dịch vụ không bắt buộc.

Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Hà Văn Bé tiếp thu các ý kiến của chính quyền và nhân dân địa phương phường Dĩnh Kế và phường Lê Lợi và nhấn mạnh, trên cơ sở khảo sát, nắm tình hình, trưng cầu ý kiến của nhân dân, Ban Văn hóa - Xã hội sẽ tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết, xem xét, cân nhắc kỹ đề xuất của UBND tỉnh, đảm bảo nghị quyết ban hành đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế./.

Ngô Thị Thắng

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang