Hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Lục Nam và thành phố Bắc Giang         

đăng: 16:33, 03/01/2020; truy cập 497 lượt;

          Thực hiện Kế hoạch năm 2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang và huyện Lục Nam. Đoàn đã khảo sát tại một số trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS và làm việc với UBND thành phố Bắc Giang và UBND huyện Lục Nam.

          Qua khảo sát thực tế và qua báo cáo cho thấy việc xây dựng trường chuẩn quốc gia tại thành phố Bắc Giang và huyện Lục Nam đã làm thay đổi diện mạo trường lớp học, góp phần đáng kể nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hầu hết các trường chuẩn quốc gia có bộ máy tổ chức hoàn thiện, đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định. Hội đồng nhà trường, Ban Giám hiệu, Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn cơ bản hoạt động nề nếp, có hiệu quả, chất lượng dạy và học được nâng lên. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực, quy mô trường lớp ngày càng được củng cố và phát triển, công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được quan tâm … góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

          Việc xây dựng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Lục Nam được quan tâm chú trọng và triển khai thực hiện khá tốt. UBND huyện đã ban hành và phê duyệt kế hoạch đảm bảo phù hợp, sát với điều kiện thực tế tại địa phương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tại các trường cơ bản đảm bảo cho việc dạy, học và các hoạt động giáo dục. Tổng toàn huyện có 79/89 trường học đạt tiêu chuẩn quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (trong đó mầm non 28 trường, tiểu học 26 trường, THCS 23 trường, TH&THCS 02 trường, THPT 04 trường). Từ năm 2016 đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng và công nhận mới được 15 trường học đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 10 trường sáp nhập, 05 trường chuẩn mới), nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia đến tháng 12/2019 là 79/89 trường (trong đó 75/85 trường trực thuộc huyện quản lý, chiếm 88,24%; 04/04 trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý) với tổng số tiền đầu tư trên 20 tỷ đồng (năm 2016 là 7,267 triệu đồng; năm 2017 là 4,997 triệu đồng; năm 2018 là 7,357 triệu đồng; năm 2019 là 475,000 triệu đồng).

 

Ban Văn hóa  - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Lục Nam

 

          Tại thành phố Bắc Giang, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đủ về số lượng, tương đối đảm bảo về cơ cấu. Tỷ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn cao. Toàn thành phố có 49/49 trường công lập đạt tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; không có trường đạt chuẩn quốc gia nợ tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tỷ lệ giáo viên/lớp đảm bảo (mầm non đạt 2,0 giáo viên/lớp; tiểu học đạt 1,5 giáo viên/lớp; trung học cơ sở đạt 2,0 giáo viên/lớp).

          Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tại các trường học trên địa bàn thành phố cơ bản đảm bảo cho việc dạy, học và các hoạt động giáo dục. 100%, các phòng học đạt tỷ lệ kiên cố. Thành phố quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ các hoạt động dạy học, trang bị 586 phòng học tiếng Anh  trong đó 79 phòng chuyên dụng với kinh phí 16.590 triệu đồng, 507 phòng học thông thường với kinh phí 15.717 triệu đồng, trang bị 832 máy tính phục vụ nhu cầu học tập của học sinh với tổng kinh phí 11.400 triệu đồng

          Từ năm 2016 đến tháng 12/2019, thành phố đã đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước là 349.393 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh 8.531 triệu đồng, ngân sách thành phố 307.536 triệu đồng, ngân sách phường, xã 27.647 triệu đồng) xây dựng cơ sở vật chất trường học (Năm 2016 là 38.397 triệu đồng; năm 2017 là 87.574 triệu đồng; năm 2018 là 90.803 triệu đồng; năm 2019 là 132.620 triệu đồng). Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm thực hiện, số tiền huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của cộng đồng được 5.680 triệu đồng.

          Từ năm 2016 đến nay đã công nhận mới thêm  03 trường học đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 02 trường mầm non; 01 trường tiểu học) nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia tính đến tháng 12/2019 là 53/54 trường, trong đó: 48/49 trường trực thuộc thành phố quản lý, chiếm 98%; 05/05 trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý (trường THCS Lê Qúy Đôn do mới thành lập nên chưa đủ điều kiện công nhận).

 

Ban Văn hóa  - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại  thành phố Bắc Giang

 

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tại 02 đơn vị vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc. Việc rà soát, đánh giá lại các trường đạt chuẩn quốc gia chưa được quan tâm, chỉ đạo, việc duy trì và nâng cao tiêu chuẩn công nhận chuẩn quốc gia chưa được chú trọng. Kiểm tra, đánh giá, duy trì nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn chưa được quan tâm đúng mức. Việc sáp nhập các nhà trường liên cấp tại Lục Nam còn nhiều bất cập, khó khăn trong công tác quản lý và  duy trì hoạt động do quy mô học sinh lớn, địa bàn cách xa nhau...UBND thành phố Bắc Giang chưa xây dựng chương trình, kế hoạch  thực hiện. Ngành giáo dục chưa làm tốt công tác tham mưu. Chính quyền xã phường chưa làm tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng trường chuẩn quốc gia, chủ yếu lồng ghép kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Các nhà trường chưa chủ động rà soát, tự kiểm tra đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định để xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để đề xuất bổ sung, sửa chữa, hoàn thiện, củng cố và nâng cao chất lượng của từng tiêu chí (Kể cả trường chưa đạt chuẩn); chưa tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lập kế hoạch xây dựng và phát triển, phấn đấu trong từng giai đoạn…

          Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, Đoàn khảo sát đề nghị UBND thành phố Bắc Giang và UBND huyện Lục Nam rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn, căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, tránh hình thức. Cần đề ra mục tiêu và các giải pháp cụ thể. Rà duyệt mở rộng diện tích, đảm bảo quy chuẩn tỷ lệ về sĩ số học sinh/lớp; số lớp/trường theo quy định. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, có phương án sử dụng các phòng chức năng, nhà đa năng hiệu quả; bố trí đảm bảo cân đối cơ cấu giáo viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân quan tâm, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tạo được sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phát huy được các nguồn lực trong nhân dân./.

Ngô Thị Thắng

 

Tin khác


    Lên đầu trang