Hoạt động của Ban pháp chế

Ban pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh         

đăng: 16:06, 02/12/2019; truy cập 742 lượt;

          Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 28/11/2019, Ban pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII gồm: Các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trên các lĩnh vực tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng chống tham nhũng; công tác theo dõi thi hành pháp luật; dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc.

 

Quang cảnh hội nghị thẩm tra

 

          Sau khi xem xét các dự thảo báo cáo, nghị quyết, các thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với những nội dung của dự thảo; đồng thời tham gia ý kiến một số vấn đề như:

          Đối với báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, cần quan tâm đánh giá chất lượng giải quyết đơn thư KNTC của cấp xã; bổ sung đánh giá nhận định tình hình công tác tiếp dân, giải quyết KNTC năm 2020 làm cơ sở để xác định các mục tiêu, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

          Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng cần rà soát một số số liệu cụ thể, đảm bảo chính xác và thống nhất với một số ngành có liên quan;  đánh giá sâu thêm lĩnh vực xử lý hành chính và phát hiện, xử lý tham nhũng của hoạt động thanh tra chuyên ngành; làm rõ hơn và bổ sung vào giải pháp trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng.

          Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật cần bổ sung đánh giá công tác phòng chống tội phạm theo các tiêu chí Quốc hội giao; công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm; bổ sung thâm số liệu cụ thể tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A; rà soát một số số liệu cụ thể, đảm bảo chính xác và thống nhất; đánh giá sâu thêm dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; đánh giá thêm nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm của lực lượng công an.

          Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật cần rà soát câu từ cho chính xác, tránh sự trùng lặp; quan tâm bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ giải pháp khắc phục tồn tại trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị qua công tác theo dõi thi hành pháp luật.

          Đối với 04 dự thảo Nghị quyết, các ý kiến đều thống nhất trình HĐND tỉnh thông qua song  các tờ trình, dự thảo Nghị quyết cần rà soát, cân nhắc kỹ việc sử dụng các câu từ, căn cứ ban bành để đảm bảo thống nhất, đúng nguyên tắc sắp xếp; bổ sung thêm quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết cho chi tiết, cụ thể hơn.

           Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đề nghị rà soát lại hồ sơ đặc biệt là tên các thôn mới sáp nhập đảm bảo chính xác, phản ánh đúng tên thôn đã lấy ý kiến tại cơ sở.

          Tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc cần quy định thêm ở  phần định mức và hình thức hỗ trợ cụm từ: “Ngoài chính sách được hưởng theo quy định hiện hành thì cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc được hưởng chính sách cụ thể sau” cho chặt chẽ hơn; nghiên cứu sự cần thiết của việc quy định thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y cơ sở nhằm đảm bảo thuận lợi, thống nhất cho quá trình thẩm định.

          Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ đã tiếp thu các ý kiến của thành viên Ban pháp chế, đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Đặng Hồng Chiến - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh kết luận hội nghị thẩm tra, chỉ rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp thu, sớm hoàn thiện báo cáo, gửi về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./.

Phạm Thùy Trang

Tin khác


    Lên đầu trang