Hoạt động của Ban pháp chế

Ban pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra một số Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh         

đăng: 11:09, 25/06/2020; truy cập 95 lượt;

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 24/6/2020, đồng chí Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đã chủ trì buổi thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh gồm: Các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên các lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phân loại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Lục Ngạn; dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021. Tham dự buổi thẩm tra có đồng chí Từ Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh.         

                                            

Quang cảnh hội nghị thẩm tra

 

Sau khi xem xét các dự thảo báo cáo, nghị quyết, các thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với những nội dung của dự thảo; đồng thời tham gia ý kiến một số vấn đề như:

Đối với báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cần bổ sung tình trạng khiếu nại liên quan đến chế độ chính sách thương bệnh binh vào phần đánh giá tình hình chung; các văn bản lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; đánh giá chất lượng giải quyết KNTC của cấp xã; phân tích, làm rõ nguyên nhân, bản chất việc số lượt người đến Ban tiếp công dân tỉnh và các phiên tiếp dân của lãnh đạo tỉnh tăng cao; bổ sung thêm tồn tại, hạn chế liên quan đến chấp hành trình tự, thủ tục giải quyết KNTC. Các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 cần được rà soát, đánh giá lại, đảm bảo phù hợp với thực tế và mang tính khả thi.

Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật cần viết ngắn gọn đảm bảo thời lượng theo yêu cầu; rà soát lại các số liệu đảm bảo thống nhất với các cơ quan có liên quan.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn tỉnh cần rà soát, hoàn thiện lại báo cáo trên cơ sở bám sát nội dung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND; đánh giá, làm rõ những chuyển biến trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã; báo cáo rõ những đổi mới trong nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá thực trạng hiệu quả trong việc thực hiện phân cấp, phân quyền...

 

 

                                         

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại buổi thẩm tra

 

Đối với các dự thảo Nghị quyết, các ý kiến đều thống nhất trình HĐND tỉnh thông qua, song tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phân loại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV cần điều chỉnh lại trích yếu nghị quyết đảm bảo đúng quy định. Đối với Nghị quyết về việc sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Lục Ngạn, yêu cầu rà soát lại hồ sơ, đặc biệt là đối với các tài liệu thể hiện việc lấy ý kiến nhân dân phải đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ và dân chủ cao; tên gọi của các thôn mới sáp nhập đảm bảo chính xác, phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân địa phương.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng đã tiếp thu các ý kiến của thành viên Ban pháp chế, đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Đặng Hồng Chiến - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh kết luận hội nghị thẩm tra, chỉ rõ những vấn đề cần làm rõ, bổ sung trong các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp thu, sớm hoàn thiện báo cáo, gửi về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./.

                                                 

                                                                                         Phạm Thùy Trang

Tin khác


    Lên đầu trang