Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn         

          Ngày 5/6/2019, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và  duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi giai đoạn 2015 – 2018 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

Quang cảnh buổi giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

          Qua giám sát cho thấy, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; phối hợp với các ngành ban hành văn bản hướng dẫn như: Hướng dẫn liên sở số 04, 09 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chinh, Sở Nội vụ về việc tổ chức, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn; Hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn tỉnh được cải tạo, nâng cấp theo quy hoạch được phê duyệt, đồng bộ với quy hoạch xây dựng nông thôn mới; hằng năm đều được tổ chức duy tu, bảo dưỡng khơi thông dòng chảy phục vụ tốt cho việc tưới, tiêu sản xuất nông ngiệp; Phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp, bảo dưỡng và duy tu các công trình thủy lợi, hệ thống kênh, mương thủy lợi trên địa bàn; theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kinh phí giai đoạn 2015 - 2018 là: 432,258 tỷ đồng. Đến nay, tổng giá trị hoàn thành là 325,651 tỷ đồng; giá trị quyết toán là 217,051 tỷ đồng. Đã cứng hóa được 100,5 km và duy tu, nạo vét được 135,0 km kênh mương. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng cơ bản đáp ứng yêu cầu về quy mô, chất lượng, hiệu quả sử dụng.

 

          Tuy nhiên, kết quả đầu tư các công trình thủy lợi được phê duyệt trong quy hoạch hạn chế; Chưa xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu về hiện trạng các tuyến kênh mương thủy lợi trên địa bàn để xác định thứ tự ưu tiên, mức độ đầu tư (duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, cứng hóa) và phân kỳ đầu tư cho phù hợp với khả năng nguồn vốn; Công tác phân bổ, phê duyệt danh mục dự án duy tu bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương chưa phù hợp, hiệu quả. Các dự án cơ bản là duy tu, nạo vét, sửa chữa cục bộ, manh mún; chưa quan tâm dành kinh phí cho việc cứng hóa, nhất là nguồn kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí của các công ty khai thác công trình thủy lợi; công tác quản lý chi phí dự án còn sai sót như: lập dự toán chưa chính xác, việc lựa chọn nhà thầu thi công chưa đảm bảo trình tự theo quy định; một số dự án còn chậm tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng.

 

          Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung rà soát, đánh giá toàn bộ hiện trạng hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, từ đó xác định danh mục các công trình xuống cấp phải đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân kỳ đầu tư cho phù hợp với khả năng nguồn vốn; kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn; tham mưu cho UBND tỉnh quan tâm bố trí ngân sách địa phương để cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm./.

                                                                                 Vũ Tấn Cường

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang