Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp         

        Ngày 08/5/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành khảo sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên giai đoạn 2017 - 2019. Đồng chí Ngụy Kim Phương, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc.

 

Quang cảnh buổi khảo sát tại UBND huyện Việt Yên

 

        Qua khảo sát cho thấy, hiện nay trên địa bàn huyện Việt Yên có 4 cụm công nghiệp được thanh lập với tổng diện tích 86,96 ha, có 24 doanh nghiệp, hộ các thể được chấp thuận đầu tư, trong đó 03 doanh nghiệp được chấp thuận đầu tư hạ tầng 3 cụm công nghiệp: Tăng Tiến, Hoàng Mai, Việt Tiến. Hiện tại có 3/4 cụm công nghiệp đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, 01 cụm công nghiệp có quy mô nhỏ thuộc đối tượng lập thảo thuận quy hoạch tổng mặt bằng; tổng diện tích đất công nghiệp ở các cụm công nghiệp đã cho doanh nghiệp thứ cấp thuê đạt khoảng 24%. Việc phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện bước đầu đáp ứng được yêu cầu mặt bằng để cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phụ trợ cho các khu công nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 1.200 lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện. UBND huyện đã tích cực phối hợp với các sở, ngành trong việc hoàn thiện hồ sơ mở rộng, thành lập mới các cụm công nghiệp. Tuy nhiên, công tác đề xuất, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp còn hạn chế; tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số cụm công nghiệp còn chậm so với quyết định thành lập cụm công nghiệp (cụm công nghiệp Tăng Tiến, Việt Tiến, Hoàng Mai); một số cụm công nghiệp chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng đã tiếp nhận thêm dự án đầu tư vào cụm công nghiệp; chưa thường xuyên đôn đốc nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.

 

        Kết luận buổi làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Việt Yên tiếp tục tập trung chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy hoạch chi tiết được duyệt; chỉ tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp khi đã hoàn thanh xây dựng và đưa vào vận hành thường xuyên trạm xử lý nước thải tập trung; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác kiểm tra sau khi có quyết định thành lập đối với các cụm công nghiệp./.

 

                                                                                Vũ Tấn Cường

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang