Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp         

đăng: 13:59, 13/05/2019; truy cập 866 lượt;

        Ngày 9/5/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành khảo sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp trên địa giai đoạn 2017 - 2019 tại Sở Công thương. Đồng chí Ngụy Kim Phương, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi khảo sát tại Sở Công thương

 

        Qua khảo sát cho thấy, thời gian qua, Sở Công thương đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn; đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn. Giai đoạn 2017 - 2019 tỉnh đã thành lập mới 09 cụm công nghiệp và mở rộng, chuyển chủ đầu tư hạ tầng 09 cụm công nghiệp, tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 40 cụm công nghiệp đã được thành lập, mở rộng với tổng diện tích 1.385,5 ha, có 27/40 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động. Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được các Chủ đầu tư quan tâm thực hiện, tính đến thời điểm hiện tại có 08 cụm công nghiệp đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đạt kết quả khá, đã thu hút được 226 dự án, trong đó có 55 dự án FDI, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 10.237 tỷ động, giải quyết cho khoảng 48.000 lao động. Tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt 51%. Tuy nhiên, chất lượng lập quy hoạch phát triển cụm công nghiệp chưa sát thực tế, phải điều chỉnh, bổ sung nhiều (bổ sung 01 cụm công nghiệp, điều chỉnh giai đoạn 03 cụm công nghiệp,…); chất lượng thẩm định, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp còn hạn chế; tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật một số cụm công nghiệp chậm so với quyết định thành lập, phải gia hạn; một số cụm công nghiệp chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng đã tiếp nhận thêm dự án đầu tư vào cụm công nghiệp; chưa thường xuyên đôn đốc nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định; chưa kịp thời tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với cụm công nghiệp.

 

        Kết luận buổi làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Sở Công thương nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp; tiếp tục tập trung chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy hoạch chi tiết được duyệt; chỉ tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp khi đã hoàn thanh xây dựng và đưa vào vận hành thường xuyên trạm xử lý nước thải tập trung; tăng cường công tác kiểm tra sau khi có quyết định thành lập đối với các cụm công nghiệp./.

 

Vũ Tấn Cường

Tin khác


    Lên đầu trang