Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

Quan tâm bố trí ngân sách đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi         

đăng: 10:01, 04/06/2019; truy cập 258 lượt;

        Ngày 03/6/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và  duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi giai đoạn 2015 – 2018 tại UBND huyện Lục Ngạn. Đồng chí Ngụy Kim Phương, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc.

 

Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Lục Ngạn

 

        Qua giám sát cho thấy, toàn huyện có khoảng trên 97 tuyến kênh chính (đã cứng hóa được 81 km, đạt 83,5%; kênh nội đồng do địa phương quản lý dài 512 km (đã cứng hóa được 194 km, đạt 37,8). Tổng mức kinh phí đầu tư cho xây dựng, cải tạo, nâng cấp và duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi giai đoạn 2015 - 2018 là 60.477 triệu đồng, trong đó vốn 13 xã nghèo 2.311 triệu đồng, vốn Chương trình 135 là 3.979 triệu đồng, vốn nông thôn mới 1.581 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh 11.791 triệu đồng, vốn cấp bù miễn thủy lợi phí 13.464 triệu đồng, vốn bảo vệ đất trồng lúa 1.750 triệu đồng, vốn ngân sách huyện 23,1 triệu đồng. Hằng năm, UBND huyện đều lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp và mở rộng các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo cho công trình được vận hành tốt, việc điều phối nước tưới cũng như tiêu trong mùa mưa bão được đảm bảo. Công tác quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, quản lý chi phí xây dựng, chất lượng công trình cơ bản đảm bảo trình tự theo quy định. Tuy nhiên, UBND huyện chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về hiện trạng kênh mương để hằng năm xác định danh mục ưu tiên trong duy tu, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp; tỷ lệ cứng hóa kênh nội đồng đạt thấp; việc bố trí ngân sách cấp huyện cho cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương có xu hướng giảm; công tác quản lý chi phí dự án còn sai sót như: lập dự toán chưa chính xác, việc lựa chọn nhà thầu thi công chưa đảm bảo trình tự theo quy định; một số dự án còn chậm tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng.

 

        Kết luận buổi làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND huyện Lục Ngạn tiến hành rà soát thực trạng các tuyến kênh do công ty quản lý để làm căn cứ xây dựng kế hoạch duy tu, cải tạo, sửa chữa hằng năm; quan tâm bố trí ngân sách địa phương để cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương được phân cấp quản lý; có biện pháp nâng cao hiệu quản sử dụng kinh phí hiệu quả, ưu tiên dành kinh phí cho công tác cứng hóa; tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý chi phí dự án đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm./.

 

                                                                                 Vũ Tấn Cường

Tin khác


    Lên đầu trang