Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Kinh tế - Ngân sách triển khai kế hoạch khảo sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp          

đăng: 14:08, 06/05/2019; truy cập 802 lượt;

        Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách vừa triển khai kế hoạch khảo sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 – 2019.

 

Quy hoạch cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang

 

        Theo kế hoạch, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tập trung đánh giá: Công tác lập, điều chỉnh, bổ sung, quản lý quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kết quả thực hiện quy hoạch từ 01/01/2017 đến nay; Các cụm công nghiêp quy hoạch nhưng đến nay chưa triển khai, thực hiện; Việc chấp hành pháp luật về quy hoạch khi giới thiệu chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp; Số lượng các cụm công nghiệp được thành lập phù hợp với quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp; Số cụm công nghiệp chưa có trong quy hoạch phải điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2017 - 2019; Công tác thẩm định hồ sơ thành lập, điều chỉnh, bổ sung các cụm công nghiệp; việc tham gia ý kiến thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Tình hình đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật trong các cụm công nghiệp; Số cụm công nghiệp đã đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; Kết quả  thu hút đầu tư trong các cụm công nghiệp,...

 

        Dự kiến Đoàn khảo sát của Ban kinh tế - ngân sách sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại các đơn vị: Sở Công Thương; UBND các huyện: Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, Hiệp Hòa và một số Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. Thời gian tiến hành giám sát dự kiến bắt đầu tư ngày 07/05/2019./.

 

                                                                                Vũ Tấn Cường

Tin khác


    Lên đầu trang