Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Kinh tế - Ngân sách triển khai giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi         

đăng: 09:31, 19/04/2019; truy cập 854 lượt;

       Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách vừa triển khai kế hoạch khảo sát việc chấp hành pháp luật trong chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và  duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 – 2018.

 

Tuyến kênh N2 chảy qua xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa đang được cứng hóa

 

       Theo kế hoạch, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tập trung đánh giá: thực trạng hệ thống thủy lợi, quy hoạch hệ thống kênh thủy lợi; việc xây dựng Kế hoạch tổng thể về đầu tư, cải tạo, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh ? Việc bố trí, sắp xếp các công trình theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư ? chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư công trình thủy lợi ?; việc phân bổ kế hoạch vốn, sử dụng vốn đầu tư xây dựng và kết quả thực hiện cải tạo, nâng cấp và duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi; công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi; Công tác quản lý chi phí xây dựng, giải ngân và tiến độ thực hiện dự án; kết quả cải tạo, sửa chữa, xây mới và duy tu bảo dưỡng hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh,...

 

       Dự kiến Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện: Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Ngạn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc - Nam Sông Thương. Thời gian tiến hành giám sát dự kiến bắt đầu tư ngày 02/05/2019./.

 

                                                                                Vũ Tấn Cường

Tin khác


    Lên đầu trang