Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị         

đăng: 10:48, 27/08/2019; truy cập 598 lượt;

          Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 23/8/2019, Ban kinh tế - ngân sách đã tổ chức thẩm tra bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Ngụy Kim Phương, Trưởng ban kinh tế - ngân sách chủ trì buổi làm việc.

 

Quang cảnh buổi thẩm tra

 

          Qua thẩm tra, Ban kinh tế - ngân sách nhất trí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh đồng ý bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện một số nhiệm vụ mới phát sinh từ các nguồn kinh phí tiết kiệm chi năm 2018 chuyển sang năm 2019; cải cách tiền lương và tinh giản biên chế năm 2019; hỗ trợ và bảo vệ đất trồng lúa năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019; tăng thu khác ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019; vượt thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp  tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 số tiền 61.400.027.900 đồng gồm: kinh phí tăng 01 biên chế của Thanh tra tỉnh, số tiền 55.606.900 đồng; Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phát sinh mới, số tiền: 15.623.051.000 đồng; Kinh phí sửa chữa trụ sở các đơn vị cấp tỉnh: 7.800.000.000 đồng; Bổ sung vốn điều lệ quỹ phòng chống tội phạm năm 2019: 1.000.000.000 đồng; Kinh phí hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và  cải tạo nâng cấp kênh tưới từ nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019: 8.850.000.000 đồng; kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ và chế độ, chính sách của các huyện, thành phố: 2.871.370.000 đồng; Hỗ trợ huyện Sơn Động, Lục Ngạn trả nợ vốn vay tín dung ưu đãi năm 2019: 3.200.000.000 đồng; Hỗ trợ 02 huyện Sơn Động, Lục Ngạn kinh phí để thực hiện công tác đo đạc, bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số tiền là 22.000.000.000 đồng (huyện Sơn Động 10 tỷ đồng, huyện Lục Ngạn 12 tỷ đồng)./.

        

                                                                                    Vũ Tấn Cường

Tin khác


    Lên đầu trang