Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra phương án xử lý tài sản công         

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 20/11/2020 Ban kinh tế - ngân sách đã tổ chức thẩm tra phương án xử lý tài sản công là trụ sở cũ của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Giang và Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Ngụy Kim Phương, Ủy viên thường trực HĐND, Trưởng ban kinh tế - ngân sách chủ trì buổi làm việc.

 

 

Hiện nay, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Bắc Giang đã chuyển sang trụ sở mới tại Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang; Trung tâm Văn hóa - điện ảnh đã chuyển sang làm việc tại vị trí Sở Giáo dục và Đào tạo cũ tại đường Đàm Thận Huy, nên việc bán thanh lý tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng đất Trụ sở làm việc cũ của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại sẽ góp phần xử lý tài sản công là cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi rà soát, sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, kinh doanh thương mại dịch vụ, tạo điểm nhấn cảnh quan kiến trúc cho khu vực, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước để đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí phương án xử lý tài sản công là Trụ sở làm việc cũ của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh theo hình thức bán thanh lý tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Việc xử lý tài sản công là trụ sở cũ của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Trung tâm Văn hóa, điện ảnh tỉnh được thực hiện đảm bảo theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ./.

       

                                                                                    Vũ Tấn Cường

Chưa có bình luận nào trong mục này. Cám ơn...

Tin khác


    Lên đầu trang