Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn         

đăng: 08:46, 04/11/2019; truy cập 506 lượt;

          Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, sáng ngày 01/11/2019 Ban kinh tế - ngân sách đã tổ chức thẩm tra bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện kinh phí hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND. Đồng chí Ngụy Kim Phương, Trưởng ban kinh tế - ngân sách chủ trì buổi làm việc.

 

Tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tiên Nha, huyện Lục Nam

được cứng hóa theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh

 

          Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện kinh phí hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017, Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh đợt 5 năm 2019 từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp tỉnh năm 2019, số tiền 148.568.369.000 đồng. Trong đó: Kinh phí hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND tỉnh là 134.137.369.000 đồng;  Kinh phí hỗ trợ thêm tại các thôn ĐBKK theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh là 14.431.000.000 đồng.

 

          Bởi vì, hiện nay các huyện đang triển khai rất tích cực việc xây dựng các tuyến đường trục thôn, đường giao thông liên thôn gắn với giao thông nội đồng theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017, Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh; một số huyện: Việt Yên, Yên Thế, Sơn Động, Lạng Giang đã cơ bản hoàn thành kế hoạch khối lượng năm 2019. Tuy nhiên, so với kế hoạch hỗ trợ xi măng năm 2019 tại Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh hiện nay số kinh phí ngân sách tỉnh đã hỗ trợ còn thiếu 281,44 tỷ đồng. Do đó, cần thiết bổ sung kinh phí từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ các huyện thanh toán khối lượng còn thiếu so với kế hoạch năm. UBND tỉnh đã phân bổ trên cơ sở tổng nguòn kinh phí hỗ trợ và khối lượng thực hiện tại các huyện, có tập trung hỗ trợ đủ kinh phí còn thiếu đối với các huyện đã hoàn thành kế hoạch khối lượng (Việt Yên, Sơn Động, Yên Thế, Lạng Giang)./.

 

                                                                                             Vũ Tấn Cường

 

Tin khác


    Lên đầu trang