Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026         

đăng: 09:31, 29/03/2021; truy cập 67 lượt;

Ngày 26/3/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội vàđại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2021 và phương án chuyển nguồn dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2020 sang năm 2021 (đợt 2). Đồng chí Ngụy Kim Phương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh buổi thẩm tra

Qua thẩm tra cho thấy, Ban kinh tế - ngân sách nhất trí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh đồng ý cấp 14.629.000.000 đồng từ nguồn kinh phí Trung ương tạm cấp đợt 1 cho tỉnh để thực hiện công tác bầu cử năm 2021, cụ thể: các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh 1.310.000.000 đồng; Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử 5.988.009.000 đồng; bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố 7.330.991.000 đồng.

Về phương án sử dụng nguồn kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với phương án do UBND tỉnh đề xuất, cụ thể như sau: Trích lập nguồn cải cách tiền lương cấp tỉnh từ nguồn tăng thu năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 là 152.137 triệu đồng; hỗ trợ, đầu tư các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 65.311 triệu đồng; hỗ trợ thực hiện công tác khuyến nông, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 46.098 triệu đồng; Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách, kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình MTQG trung ương bổ sung có mục tiêu: 33.956,421 triệu đồng (chuyển nguồn tiếp tục thực hiện 29.017 triệu đồng, hoàn trả ngân sách trung ương 4.938 triệu đồng); kinh phí thực hiện phòng, chống dịch và thực hiện một số chính sách an sinh xã hội 92.736 triệu đồng; trích quỹ bảo vệ môi trường 4.706 triệu đồng; trả nợ tiền vay dự án năng lượng nông thôn II 7.000 triệu đồng; bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND 62.243 triệu đồng; kinh phí dự bị động viên 10.227 triệu đồng; sửa chữa, củng cố khu căn cứ hậu cần tại Bắc Lý và một số công trình quân sự 4.619 triệu đồng; các đề án, chính sách nhiệm vụ mới 74.712 triệu đồng; trả nợ khối lượng đo đạc bản đồ địa chính và cấp Giấy CNQSDĐ 10.000 triệu đồng; chi đầu tư một số dự án quan trọng 103.567 triệu đồng./.

                                                                                                                                                                                                                                            Vũ Tấn Cường

Tin khác


    Lên đầu trang