Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban kinh tế - ngân sách thẩm tra điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp         

đăng: 09:29, 25/03/2020; truy cập 776 lượt;

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, chiều ngày 19/3/2020 Ban kinh tế - ngân sách đã tổ chức thẩm tra việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Ngụy Kim Phương, Trưởng ban kinh tế - ngân sách chủ trì buổi làm việc.

 

Vị trí quy hoạch cụm công nghiệp JUTECH huyện Hiệp Hòa

Qua thẩm tra, cho thấy Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh là cơ sở pháp lý cho công tác thu hút đầu tư và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn huyện Hiệp Hòa có 08 cụm công nghiệp với diện tích 367,9 ha, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp bình quân tại các cụm công nghiệp là 54,46%; huyện Lục Nam có 04 cụm công nghiệp với diện tích 186,1ha, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp bình quân tại các cụm công nghiệp là 100%. Trong khi nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn hai huyện trên rất lớn. Vì vậy, việc bổ sung cụm công nghiệp JUTECH, huyện Hiệp Hòa và điều chỉnh giai đoạn thực hiện Cụm công nghiệp Lan Sơn 2, huyện Lục Nam vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện từ năm 2020 là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Các cụm công nghiệp được điều chỉnh giai đoạn và bổ sung vào quy hoạch cơ bản đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, điều 7, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ: phù hợp với quy hoạch; có quỹ đất công nghiệp đủ để thành lập cụm công nghiệp mới; các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện không đáp ứng nhu cầu thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân; xác định rõ chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Kết thúc buổi làm viêc, Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí đề nghị bổ sung cụm công nghiệp JUTECH, huyện Hiệp Hòa và điều chỉnh giai đoạn thực hiện Cụm công nghiệp Lan Sơn 2, huyện Lục Nam vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện từ năm 2020./.

        

                                                                                    Vũ Tấn Cường

Tin khác


    Lên đầu trang